Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

Definicje Katechizmowe

KLASA 4

Szczęście - sytuacja, gdy wszystko układa się dobrze, zgodnie z pragnieniami, oczekiwaniami; pomyślność, powodzenie.

Nieszczęście - zdarzenie (bądź splot wydarzeń) będące powodem kłopotów, cierpienia, rozpaczy; nieszczęśliwa sytuacja.

Kościół - wspólnota ludzi wierzących.

Biblia (z jęz. greckiego biblos zwój, księga) zawiera słowa Boga skierowane do ludzi.

Testament - oznacza układ, kontrakt, przymierze.

Sigla - skróty oznaczające księgę biblijną, jej rozdział i werset. Jest to jakby adres, który pomaga nam odnaleźć potrzebny tekst.

Zbawiciel - tak chrześcijanie nazywają Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwił ludziom życie w przyjaźni z Bogiem.

Ofiara - w Starym Testamencie było to ofiarowanie jakichś użytecznych rzeczy Bogu za pośrednictwem kapłana. Dzisiaj jest to każdy czyn chrześcijanina spełniony w wierze.

Psalm - modlitewna pieśń, w której człowiek wyraża swoją wdzięczność, wychwala i uwielbia Boga oraz powierza Mu swoje troski.

Adwent - okres w roku liturgicznym przygotowujący nas do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Oczekiwanie na nadejście Zbawiciela, także na końcu czasów.

Rok liturgiczny - rok w Kościele zaczynający się od okresu Adwentu, uobecniający nam poszczególne etapy historii zbawienia.

Wszechmogący - tak Pismo Święte nazywa Boga Stwórcę. Wszechmogący - to znaczy, że do stwarzania nie potrzebuje niczego: ani materiału, ani pomocników, ani narzędzi. Tak może stwarzać tylko Bóg.

Hymn - utwór muzyczny, w którym wyrażona jest podniosła, uroczysta treść. Izraelici śpiewali w świątyni hymn o stworzeniu, wychwalając i czcząc swego Boga - Stwórcę.

Odpowiedzialność - pochodzi od słowa odpowiedź. Jest to nasza odpowiedź na dary, jakie otrzymaliśmy od Boga.

Przymierze - umowa, oferta wierności, opieki i troski, w której Bóg zobowiązuje się do czuwania nad wybranym ludem, on zaś ma wiernie spełniać przyjęte na siebie zobowiązania.

Wąż - uosobienie zła, szatana, kusiciela człowieka.

Grzech pierworodny - pierwszy grzech człowieka, który polegał na nieposłuszeństwie przykazaniu Bożemu, na braku zaufania wobec Stwórcy.

Przypowieść - opowiadanie oparte na wydarzeniach z życia. W przypowieści nie chodzi o przekazanie danych historycznych, geograficznych itp., lecz o przekazanie prawdy (pointy, morału) na temat Boga, Jego nauki, na temat człowieka i świata.

Wieża Babel - symbolizuje dążenie człowieka, by zająć miejsce Boga, by stać się jak Bóg.

Równina Szinear - symbolizuje ziemię, miejsce życia człowieka, które dał mu Bóg.

Pycha - przekonanie człowieka o swych bezgranicznych możliwościach tworzenia i zmieniania świata bez pomocy Boga.

Protoewangelia - zapowiedź Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu człowieka.

Potop - wody, które zalały ziemię za czasów Noego, symbolizujące zniszczenie, jakie powoduje w naszym życiu zło.

Arka - statek zbudowany przez Noego dla ratowania się przed potopem, symbol Kościoła Jezusa Chrystusa.

Tęcza - znak przymierza zawartego z Noem i ludźmi po potopie, znak nadziei i miłości Bożej.

Ofiara - oddanie, poświęcenie innemu człowiekowi czegoś swojego, np. czasu, umiejętności, a nawet zdrowia lub życia.

Zbawienie - uwolnienie ludzi z niewoli grzechu i doprowadzenie ich do przyjaźni z Bogiem.

Prorok - wysłannik, zwiastun Boży, osoba, która otrzymała od Boga wiadomość w celu przekazania jej innym.

Czyny pokutne na drodze do nawrócenia:
- wobec Boga - modlitwa
- wobec bliźniego - jałmużna
- wobec siebie - post

Pascha - uczta dziękczynna, w czasie której Izraelici wspominali wyjście z niewoli egipskiej i zawarcie Przymierza.

Arka Przymierza - skrzynia z drzewa, w której znajdowały się tablice z dziesięcioma przykazaniami. Arka Przymierza była dla Żydów widzialnym znakiem obecności Bożej pośród nich.


KLASA 5

Ewangelia - Dobra Nowina. Dla wierzących jest nią prawda o Jezusie - Synu Bożym, który przyszedł na świat, aby wyzwolić ludzi z niewoli grzechu i szatana. "Ewangelia" to także tytuł 4 ksiąg Nowego Testamentu, które opowiadają o nauczaniu, działalności, śmierci i zmartwychwstaniu.

Mesjasz (słowo pochodzenia hebrajskiego) - po grecku: Chrystus, czyli namaszczony do wypełnienia misji otrzymanej od Boga. W dawnych czasach namaszczano niektórych ludzi - królów, kapłanów i proroków - do pełnienia zadań wynikających z ich funkcji. Jezus jest namaszczonym, czyli posłanym przez Boga, aby zbawić świat.

Syn Człowieczy - może znaczyć po prostu: człowiek. Ale w stosunku do Jezusa podkreśla coś więcej niż Jego człowieczeństwo. Nawiązuje do wizji, którą miał prorok Daniel. Widział on Postać przebywającą w niebie, która otrzymuje od Boga panowanie i której wszyscy służą. Ta tajemnicza postać Syna Człowieczego to Jezus - Mesjasz.

Przypowieść to specjalny gatunek opowiadania oparty na porównaniu. Punktem wyjścia przypowieści jest zwykła sytuacja z życia. Obrazuje ona zupełnie inną, głębszą rzeczywistość i zmusza do myślenia - sami musimy odkryć religijne znaczenie przypowieści.

Apostoł - grecki rzeczownik apostolos pochodzi od czasownika apostello, co oznacza "posłać"; apostoł to wysłannik, delegat, pełnomocnik, ambasador.

Zaczyn - to mały kawałek ciasta, który przybiera postać zasuszonego ziarna. Zaczyn mieszany z trzema miarami mąki (duża ilość, około 30 litrów) i wodą powoduje niezauważalny proces fermentacyjny, dzięki któremu możliwy jest wypiek chleba.

Paralityk - człowiek chory, sparaliżowany z niedowładem połowicznym lub niedowładem kończyn dolnych.

Setnik - oficer armii rzymskiej. Stał na czele grupy stu żołnierzy.

Protoewangelia: pierwsza Ewangelia (Dobra Nowina) zapowiadająca przyjście na świat Zbawiciela i wyzwolenie człowieka z mocy zła i grzechu.

Emmanuel - imię to znaczy " Bóg z nami"; odnosi się do Pana Jezusa - Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, żył pośród ludzi i dla nich, i choć odszedł do Ojca, nadal jest obecny wśród nas.

Adwent - (łac. Adwentus: przyjście) - to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny, poprzedzający Boże Narodzenie i przygotowujący na przyjście Chrystusa na końcu świata.

Paruzja - (gr. Parousia: obecność) - tak określamy ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów, na sąd ostateczny.

Mirra - była to żywica drzewa balsamowego o miłym zapachu i gorzkim smaku. Najczęściej służyła do namaszczania, zabezpieczania ciał zmarłych przed rozkładem.

Legion - rzymska jednostka wojskowa. W tekście biblijnym nazywa się tak złego ducha, by podkreślić, że było ich wielu.

Faryzeusze - nazwa żydowskiej partii religijnej i politycznej. Faryzeusze charakteryzowali się skrupulatnym przestrzeganiem Prawa, byli duchowymi przywódcami narodu żydowskiego.

Wiara - postawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, okazywanie Mu bezgranicznego zaufania, przekonanie o Jego obecności w naszym życiu, Jego opiece i miłości. Wiara wyraża się też w wypełnianiu poznawanej woli Boga: w czynieniu dobra i miłości.

Woda święcona - przypomina nam o obietnicach chrzcielnych: o potrzebie wyrzekania się zła i trwania w przyjaźni z Bogiem.

Misterium paschalne - tak określa się zbawcze dzieło Boga dokonane przez Jezusa - Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Ukrzyżowanie było okrutną, haniebną karą śmierci, którą Rzymianie przejęli od Kartagińczyków i stosowali tylko wobec niewolników i pospolitych przestępców. Nie wolno było krzyżować obywateli rzymskich. Jezus poprzez taką śmierć przyjmuje na siebie przekleństwo grzechu.

Sykomora - drzewo, które rośnie na ciepłych nizinnych obszarach Ziemi Świętej. Jej owoce są spożywane przez miejscową ludność, zwłaszcza przez pustynnych Beduinów, którzy często zatrzymują się w cieniu jej niskich, rozłożystych gałęzi. Drewno sykomory jest używane do wyrobu mebli i do budowy domów.

Celnik - w czasach Jezusa był to poborca podatków. Celników kojarzono zazwyczaj z grzesznikami, gdyż nadużywali oni swojej władzy i wymuszali nadmierne podatki, popełniali oszustwa. Faryzeusze uważali ich za nieczystych, ponieważ kontaktowali się z poganami.

Talent - słowo to pochodzi od greckiego słowa talanton, czyli ciężar. W systemie monetarnym używanym w czasach Jezusa istniały jednostki wagi do odważania metali szlachetnych jako zapłaty. Talent równał się 6000 drachm, a drachma to złota moneta o wadze 8,4 g. Talent miał zatem ogromną wartość - około 5 kg złota.

Ogrójec - czyli Ogród Oliwny, miejsce, w którym Jezus modlił się przed swoją męką.

Tajemnice Radosne prowadzą nas przez dzieciństwo Jezusa.

Tajemnice Światła ukazują nam działalność Pana Jezusa, w której dostrzegamy blask Jego Bóstwa.

W Tajemnicach Bolesnych rozważamy ostatni etap życia Jezusa - Jego Mękę.

Tajemnice Chwalebne wprowadzają nas w ostateczne zwycięstwo i chwałę Jezusa.


KLASA 6

Droga szabatowa - odległość, którą można było przejść w szabat (dzień obchodzony przez Izraelitów co tydzień, przeznaczony na odpoczynek). Jej długość określa się na 2000 łokci (około 900m).

Nadzieja - w Biblii jest rozumiana jako oczekiwanie pomyślnej przyszłości pod przewodnictwem Boga. Nadzieja jest dla chrześcijan podstawą pewności, że jeśli będą wierni łasce Chrystusa zapoczątkowanej na chrzcie, będą mieli dostęp do pełni łaski Bożej w dniu zmartwychwstania. Silna nadzieja rodzi mocną wiarę, która przetrwa wszystkie trudności.

Wola Boża - pragnienie Boga, by każdy człowiek został zbawiony. Pełnić wolę Boga znaczy wybierać drogę, która do zbawienia prowadzi. Tę drogę wskazał ludziom Jezus Chrystus w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus doskonale wypełnił wolę Boga, dlatego jest wzorem dla każdego chrześcijanina.

Pocieszyciel - określenie nadane Duchowi Świętemu przez Jezusa. Oznacza "orędownik", "wspomożyciel". Jezus obiecuje apostołom Ducha Prawdy, który będzie działał w nich, by mogli dawać świadectwo o Jezusie i Jego nauce.

Poganie - W Starym Testamencie to ci, którzy nie uznawali jedynego i prawdziwego Boga. Izraelitów nie mogły z nimi łączyć żadne związki religijne, małżeńskie i polityczne. Nie mieli oni wstępu do świątyni w Jerozolimie.

Eucharystia - słowo pochodzenia greckiego, oznaczające dziękczynienie. Używa się go na oznaczenie sprawowania liturgii Mszy Świętej.

Krzyżmo święte - olej poświęcany przez biskupa w Wielki Czwartek. Jest to mieszanka oliwy z oliwek i balsamu, której używa się do udzielania sakramentu chrztu i bierzmowania, a także podczas święceń kapłańskich, udzielania sakry biskupiej oraz konsekracji kościołów i ołtarzy. Namaszczenie krzyżmem świętym oznacza przyjęcie daru Ducha Świętego.

Szafarz - osoba upoważniona do wykonywania funkcji duchownych w Kościele. Szafarzami są: papież, biskupi, kapłani, diakoni, a czasami świeccy, jeśli zostanie im to zlecone. Mogą oni wówczas udzielać chrztu i rozdawać Komunię Świętą.

Diecezja - w języku greckim słowo to oznacza gospodarowanie, zarząd, administrację. Dzisiaj słowo to oznacza terytorium będące pod bezpośrednim zarządem biskupa.

Misje Kościoła - (łac. missio - posłanie) odpowiedź Kościoła na to, że został posłany przez Chrystusa, aby na całym świecie kontynuować Jego dzieło.

Kościół (łac. Ecclesia) oznacza "zwołanie, zgromadzenie". Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których zwołuje słowo Boże, by utworzyli Lud Boży; chrześcijanie karmieni Ciałem Chrystusa, sami stają się Ciałem Chrystusa.
Słowo "kościół" w węższym sensie oznacza też budynek, świątynię, w której modlą się chrześcijanie. Jednak wtedy słowo to piszemy z małej litery.

Caritas - katolicka organizacja o charakterze dobroczynnym, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. Słowo caritas pochodzi z języka łacińskiego i oznacza miłość.

Sobór powszechny - spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy z papieżem i pod jego kierownictwem głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów.

Synod biskupów - zgromadzenie biskupów, na którym są reprezentowane wszystkie konferencje episkopatów i który zazwyczaj odbywa się co trzy lata w Rzymie. Jego celem jest podtrzymywanie jedności między biskupami a papieżem przez wspieranie go poradami w sprawach wiary, obyczajów i dyscypliny kościelnej.

Kościół powszechny ( inaczej: katolicki). Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa catholicus, które oznacza "ogólny, dotyczący całości". Kościół powszechny to cały Kościół Jezusa Chrystusa obejmujący ogół chrześcijan w całym świecie. Jest on obecny w rozsianych po całym świecie miejscowych wspólnotach wiernych, zwanych Kościołami lokalnymi lub diecezjalnymi.

Katedra - to greckie słowo oznaczało początkowo miejsce sędziego lub nauczyciela, krzesło. Chrześcijanie zaczęli nim określać miejsce, z którego biskup wygłaszał homilię - nauczał wiernych. Dopiero od VI wieku słowem tym określa się główny kościół diecezji, będący pod zwierzchnictwem biskupa.

Latorośl - młoda gałązka krzewu winnego, winorośl. Krzew winny ze względu na swe owoce, z których produkuje się wino, uważany był przez Izraelitów za symbol dobrobytu i bogactwa. Pan Jezus porównując się do krzewu winnego wskazuje, że tylko On przynosi prawdziwy, obfity owoc dając swoje życie i przelewając własną krew. My, Jego uczniowie "owocujemy" wtedy, gdy pozostajemy z Nim w łączności, gdy jesteśmy wszczepieni w Niego jak latorośle w winny krzew.

Prefacja - modlitwa o charakterze dziękczynnym i pochwalnym, która jest częścią każdej Mszy Świętej. Rozpoczyna się od słów "Pan z wami", a kończy śpiewem "Święty, Święty, Święty".

Liturgia słowa - część Mszy Świętej następująca po obrzędach wstępnych. Obejmuje ona: czytania ze Starego i Nowego Testamentu, śpiewy między czytaniami (psalm, Alleluja), odczytanie Ewangelii, homilię, wyznanie wiary, modlitwę powszechną (wiernych).

Diakon - dziś słowo to oznacza przyszłego kapłana, który jeszcze nie ma święceń kapłańskich, ale może już posługiwać kapłanowi odprawiającemu Mszę Świętą, odczytywać Ewangelię i udzielać Komunii Świętej.

Lektor - osoba uroczyście odczytująca teksty czytań, czyli teksty z Pisma Świętego Starego lub Nowego Testamentu (oprócz Ewangelii, którą czyta kapłan lub diakon).

Celebrans - ksiądz odprawiający Mszę Świętą lub nabożeństwo. Słowo to pochodzi od łacińskiego celebrare, czyli "celebrować", "odprawiać".

Liturgia Eucharystyczna - druga część Mszy Świętej, następująca po Liturgii Słowa Bożego. Składa się ona z kilku elementów: przygotowania darów, Modlitwy Eucharystycznej, obrzędów Uczty Ofiarnej. Poszczególne jej części odpowiadają słowom i czynnościom, które Jezus Chrystus wypowiadał i wykonywał w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Przeistoczenie (inaczej: konsekracja) - najważniejszy moment Modlitwy Eucharystycznej, w czasie którego dochodzi do rzeczywistości przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Skład Apostolski - to najczęściej odmawiane przez nas Credo; zostało tak nazwane dlatego, gdyż jest wiernym streszczeniem wiary Apostołów. Można powiedzieć, że jest ono najstarszym katechizmem.


KLASA I GIMNAZJUM

Animizm - wiara w duchy.
Fetyszyzm - wiara w nadludzką moc przedmiotów, albo sił, które człowiek może uczynić sobie przychylnymi poprzez składane ofiary.
Magizm - wiara w skuteczność rytualnych czynności.
Reinkarnacja - wiara w wielokrotne odradzanie się się człowieka po śmierci przez wstępowanie jego duszy w ciało innej osoby.
Monoteizm - uznawanie jedynego bóstwa wykluczające innych bogów.
Wigilia - nabożeństwo, czuwanie w dni poprzedzające ważne święta.
Pascha - przejście, wyzwolenie. Słowo to przywołuje zbawcze działanie Boga wobec ludzi.
Zbawienie, odkupienie - wyzwolenie człowieka przez Jezusową mękę, śmierć i zmartwychwstanie z niszczących i zadających śmierć działań zła.
Królestwo Boże - zapoczątkowana przez Jezusa możliwość powrotu ludzi do Boga i życia z Nim.
Biblistyka - nauka o powstawaniu Biblii, gatunkach i rodzajach literackich w niej występujących.
Natchnienie w Biblii - czuwanie Ducha Świętego nad tym, aby ludzie - autorzy ksiąg - nie przekazali żadnego fałszu o tajemnicy kochającego ludzi Boga.
Ojcowie Kościoła - pisarze starożytności chrześcijańskiej.

/ Definicje przepisała i nadesłała Magdalena Frączek z gr. ŻÓŁTEJ/

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 100% [2 Głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Żadnych głosów]
Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Losowy cytat
"Ty i ja jesteśmy jak kable, a pršdem jest Bóg". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd