Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

Hasła O-T

Obecność Chrystusa
Jezus jest obecny w Eucharystii: chleb i wino zostają przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. My widzimy wprawdzie chleb i wino, ale to jest rzeczywiście Chrystus, którego przyjmujemy w Komunii św. Jest to wielka tajemnica, w którą wierzymy. Dlatego, gdy kapłan udziela nam Komunii św. mówi: „Ciało Chrystusa” a my wyznając nasza wiarę odpowiadamy „Amen”. Jezus jest także obecny w słowach Ewangelii. Jego obecności doświadczamy wtedy, gdy, jak sam powiedział dwaj lub trzej zbiorą się w Jego imię (por. Mt 18,20).
Objawienie Pańskie
Uroczystość obchodzona w Kościele katolickim 6 stycznia, zwana również potocznie świętem Trzech Króli. Epifania. K+M+B.
Odpust
1. Za popełnione grzechy czeka człowieka tzw. kara doczesna, którą musi ponieść za życia lub po śmierci w czyśćcu. Odpust jest darowaniem tej kary. Można go uzyskać przez wypełnienie określonych warunków (odmówienie modlitw i spełnienie dobrych czynów). Jest to często związane z jakimś miejscem lub dniem (np. modlitwa za zmarłych w Zaduszki). Kara za grzechy.
2. Odpustem nazywa się również uroczystość związaną za świętem patrona kościoła czy parafii. Tego dnia ma miejsce szczególnie uroczyste nabożeństwo. Wierni mogą wówczas uzyskać odpust (zob. punkt 1.) po spełnieniu określonych warunków.
Odpuszczenie grzechów
Dokonuje się poprzez sakrament pokuty (absolucja), a także (w przypadku grzechów lekkich) po akcie pokuty w czasie Mszy św.; gdy kapłan wypowiada słowa: „Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego”. Dla zgładzenia grzechów ciężkich konieczne jest (w zwyczajnych okolicznościach) przystąpienie do sakramentu pojednania (indywidualne wyznanie grzechów kapłanowi). Gdy człowiek żałuje za grzechy i obiecuje poprawę, Bóg je mu daruje i na nowo obdarza swoim życiem (zbawienie). Czyniąc to Bóg żąda, abyśmy także pojednali się z tymi, którzy nas skrzywdzili (Mt 6,12;18,21-35; Mk 11,25;Łk 11,4;17,2-4).
Ofiarowanie Pańskie
Uroczystość obchodzona czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu, w Polsce zwana potocznie świętem Matki Bożej Gromnicznej (gromnica). Za każdego pierwszego chłopca w rodzinie Izraelici składali Bogu ofiarę (wykupienie; Wj 13,13-16) w czterdziestym dniu po jego urodzeniu. Podobnie uczynili Maryja i Józef zabierając Jezusa do świątyni (Łk 2,22-40). Spotkali wtedy starca Symeona, któremu Bóg obiecał, iż nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza. Symeon wziął Jezusa w ramiona i wyznał wiarę w Bóstwo Jezusa nazywając go „Światłością Świata”. Światło świec (gromnic), które w tym dniu przynosimy do kościoła jest właśnie symbolem Chrystusa- Światłości Świata.
Ojciec
1. Bóg Ojciec- Pierwsza Osoba Trójcy Świętej.
2. Ojciec - określenie rodzica.
3. Ojciec Święty- tytuł papieża.
4. Określenie zamiast słowa „ksiądz” w stosunku do zakonnika mającego świecenia kapłańskie.
Ojcze Nasz
Modlitwa, której nauczył Jezus Apostołów. Stała się modlitwą całego kościoła. Należy do podstawowych modlitw każdego chrześcijanina, jest częścią Mszy św. oraz jutrzni i nieszporów w liturgii godzin (Mt 6,9-13;Łk 11,2-4). Jest wzorem każdej modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa Pańska.
Oktawa
Uroczystość obchodzona przez osiem dni, np. oktawa Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Tradycyjnie obchodzi się oktawę Bożego Ciała.
Opactwo
Tytuł przysługujący klasztorom mnichów lub mniszek (żyją oni wg bardzo surowej reguły zakonnej). Przełożonym w nich jest opat lub ksieni.
Opat
Przełożony klasztoru męskiego, zwanego opactwem. Opatom przysługuje prawo noszenia oznak biskupich: mitry, pastorału i pierścienia.
Opatrzność
Opieka Boga nad światem stworzonym, w której przejawia się nie tylko mądrość Boga, lecz także Jego miłość i dobroć.
Osiem błogosławieństw
Część kazania na górze (Mt 5,3012;Łk 6,20-26). Zawierają one wskazówki skierowane do wszystkich chrześcijan jak postępować, aby życie było naśladowaniem Chrystusa.
Ostania Wieczerza
Tak określamy wieczerzę paschalną, którą Jezus przed swoją męką spożył z Apostołami. Nadał jej nową treść przez ustanowienie Eucharystii i nakazał ją sprawować na Jego pamiątkę. Każda Msza św. jest wypełnieniem tego nakazu. Także w każdej Mszy św., w momencie przeistoczenia, kapłan wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.Pacierz
Codzienna, osobista modlitwa odmawiana zwłaszcza rano i wieczorem. Do pacierza tradycyjnie włącza się następujące modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Dziesięć przykazań Bożych, Aniele Stróżu, Wieczny odpoczynek.
Papież
Jako następca św. Piotra jest pierwszym ze wszystkich biskupów. Jest także biskupem Rzymu. Jego zadanie to troska o Kościół na całym świecie. Kościołem papieża jest bazylika św. Piotra w Rzymie, w której podziemiach znajduje się grób św. Piotra . Papież jest wybierany przez kardynałów na ich specjalnym zgromadzeniu zwanym konklawe. Przysługuje mu również tytuł „Ojciec Święty”.
Parafia
(Greckie słowo paroikia znaczy obszar, obwód)
Obszar stanowiący jednostkę administracji kościelnej, na czele której stoi proboszcz. Jeżeli parafia jest większa wówczas w pracy pomagają mu księża wikariusze. Każda parafia ma swój kościół parafialny. W biurze parafialnym znajdują się księgi chrztów, małżeństw i zgonów. Kilka parafii tworzy dekanat, zaś kilka lub kilkanaście dekanatów diecezję.
Paruzja
(Wyraz pochodzenia greckiego paruzia znaczy obecność, ponowne przyjście)
Chrystus po raz pierwszy przyszedł na świat poprzez Wcielenie i narodzenie. Na końcu świata przyjdzie powrotnie, aby dokonać sądu nad światem (Mt 16,27). To przyjście będzie nagle i niespodziewane (Mt 24,27,43;Łk 17,24). Nikt nie zna tej godziny, oprócz Boga (Mt 24,36;Mk 13,32). W czasie tego przyjścia dokona się zmartwychwstanie ciał, sąd nad światem (ostateczny), stworzenie nowej ziemi, a następnie wieczne życie (wieczność) z Bogiem dla tych, ca na ziemi starali się żyć zgodnie z wolą Boga.
Paschał
Duża świeca zapalona i poświęcona podczas Mszy św. Wigilii Paschalnej (Exultet). Znajduje się na niej czerwony krzyż, pięć czerwonych gwoździ zwanych granatami, wskazujących na pięć ran Chrystusa, litery Alfa i Omega oraz cyfra danego roku. Paschał jest symbolem Chrystusa. Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego stoi on w prezbiterium kościoła, blisko ołtarza, także podczas Mszy św. pogrzebowej jako znak zmartwychwstania ciał, które dokona się dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Na co dzień paschał stoi obok chrzcielnicy i jest zapalany podczas chrztu św.
Pasja
(W języku łacińskim słowo passio znaczy męka)
Jest to łacińska nazwa Męki Pańskiej. Również pasja nazywamy opis Męki Pana Jezusa podany przez czterech Ewangelistów, a czytany w Niedziele Palmową.
Pasterka
Msza św. odprawiana o północy w święto Bożego Narodzenia. Treść formularza mszalnego pasterki przypomina scenę wezwania pasterzy do stajenki betlejemskiej przez aniołów obwieszczających narodzenie Jezusa (Łk 1,8).
PastorałLaska metalowa zakręcana u góry, będąca oznaką władzy biskupiej. Pastorał papieski zakończony jest u góry krzyżem.
Patron
(Łacińskie słowo patronus znaczy obrońca, orędownik)
Patronami są święci. Każda świątynia (odpust), diecezja, a także różne zawody posiadają patronów. Patronem Polski jest św. Stanisław biskup Męczennik: patronami Europy święci: Benedykt oraz Cyryl i Metody. Także my, nosząc imiona świętych mamy orędowników w niebie (wstawiają się za nami u Boga).
Pax
Wyraz łaciński pax znaczy pokój.
Piekło
Stan i „miejsce”, będący przeciwieństwem nieba (Mt 10,28). Gdy człowiek świadomie czyni zło i nie próbuje się od niego odwrócić, nie dojdzie do Boga. Piekło jest wiecznym oddaleniem od Boga, jest odrzuceniem Jego daru miłości. Jezus powiedział: „Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” (Mt 25,41). Dla człowieka, stworzonego na obraz Boży, to wieczne trwanie bez oglądania Boga będzie największą tragedią.
Pielgrzymka
Podróż lub wędrówka w celach religijnych do miejsc świętych, słynących łaskami. (Cudowny obraz). Miejscami pielgrzymkowymi o światowej sławie są: Ziemia Święta, Rzym (grób św. Piotra i Pawła), Lourdes i Fatima (miejsca objawień Matki Bożej), Jasna Góra w Polsce.
Pismo Święte
Zwane również Biblią. Zawiera 73 księgi napisane pod natchnieniem Ducha św., zawierające Słowo Boże skierowane do człowieka. Pismo św. dzieli się na Stary Testament obejmujący 46 ksiąg napisanych przed narodzeniem Chrystusa i Nowy Testament mający 27 ksiąg m.in. cztery Ewangelie.
Piuska
Nakrycie głowy w formie małej czapeczki noszone przez papieża (kolor biały), kardynałów (kolor purpurowy), biskupów (kolor fioletowy). Także w niektórych zakonach istnieje przywilej noszenia piusek (np. u franciszkanów).
Pobożność
Oddawanie czci Bogu poprzez modlitwę i życie będące naśladowaniem Chrystusa. Pobożność to również dar Ducha św., ułatwiający człowiekowi synowski kontakt z Bogiem.
Podróże misyjne św. Pawła
Po swoim nawróceniu św. Paweł głosił najpierw Ewangelię Żydom. Później podróżował do innych, pogańskich narodów, aby głosić im Chrystusa, dlatego został nazwany „Apostołem narodów”. Podróże te nazywamy podróżami misyjnymi św. Pawła (Misje). Pierwsza podróż (Dz 13,4-14,28), którą odbywał wraz z Barnabą, prowadziła najpierw na Cypr, potem do Antiochii i innych miast Azji Mniejszej. Druga (Dz 15,36-18,22) skierowana była również do Azji Mniejszej, a także do Filippi i Tesalonik. Do tych wspólnot napisał później św. Paweł listy (Nowy Testament). W czasie tej podróży św. Paweł był jeszcze w Atenach i Koryncie (do tej wspólnoty również napisał później dwa listy). Trzecia podróż (Dz 18,23-21,17) zaczęła się w Efezie (jeden z listów św. Pawła był skierowany do wspólnoty chrześcijan w tym mieście). Podróż ta prowadziła do Macedonii i Grecji. Po jej zakończeniu św. Paweł przybył do Jerozolimy, gdzie został uwięziony.
Poganin
W Starym Testamencie wszystkie narody, oprócz narodu wybranego, nazwano poganami. Dziś określa się w ten sposób tylko tych, którzy nie są ochrzczeni. Żydzi i Muzułmanie, chociaż nie są ochrzczeni, nie są jednak nazywani poganami, gdyż wierzą w Jedynego Boga, który stworzył świat i opiekuje się nim. Poganie są politeistami, czyli wierzą w wielu bogów. Bożki.
Pokora
Jest to postawa prawdy, polegająca na nie przecenianiu siebie, nie wynoszeniu nad innych, ale na uznaniu wartości innych ludzi i gotowości służby. Jezus powiedział: „Nie przyszedłem, aby mi służono lecz, aby służyć” oraz „Uczcie się ode mnie bo jestem cichy i pokorny sercem”(Mt 11,29). Jednocześnie pokora jest realnym spojrzeniem na wartości dostrzegane w sobie i postawą wdzięczności za nie wobec Boga, który jest dawcą wszelkich zdolności.
Pokusa
Jest zachęta do czynienia zła, pobudzeniem woli do grzechu. Pokusa może być zawiniona lub nie. Sama pokusa nie jest jeszcze grzechem; staje się nim wtedy, kiedy znajdujemy w niej upodobanie lub idziemy za nią dając przyzwolenie na grzech (następuje zgoda rozumu). Pokusa jest sprawdzianem naszego posłuszeństwa wobec Boga i wiary w Niego. Także Chrystus był kuszony przez szatana (Mt 4,1-11;Mk 1,12-13;Łk 4,1-13).
Politeizm
Wielobóstwo, a także religia uznająca kult wielu bogów.
1. Pogląd, ze nie ma jednego Boga, lecz istnieje wiele bóstw.
2. Pogański kult składany wielu bóstwom.
Przeciwieństwem politeizmu jest monoteizm.
Pop
Popularna nazwa duchownego obrządku greko-katolickiego lub duchownego prawosławnego.
Popielec
Dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu (Środa Popielcowa). Tego dnia odbywa się poświęcenie popiołu i posypanie nim głów, podczas którego kapłan wypowiada słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Czynność ta wyraża naszą gotowość do podjęcia wielkopostnych umartwień, czynienia pokuty, jak również prawdę o śmiertelności i przemijalności dóbr doczesnych.
Posługiwanie w Kościele
Biskupi, kapłani, diakoni powołani są przez święcenia do służby w Kościele. Mają nauczać wiernych, udzielać Sakramentów i je sprawować. Lecz nie tylko oni są odpowiedzialni za Kościół. Każdy, kto otrzymał chrzest i bierzmowanie, jest powołany do posługiwania w Kościele. Jest wiele zadań, które mogą w Kościele podjąć świeccy: udział w pracach rady parafialnej, troska o chorych i biednych, o budynek kościoła i wiele innych spraw. Także dzieci i młodzież mają swoje miejsce w kościele (grupy ministrantów, schola, organizacje młodzieżowe i dziecięce).
Post
1. Ograniczenie w jedzeniu i piciu, będące czynem pokutnym (pokuta) oraz naśladowaniem Jezusa, który również często pościł. Jezus podkreślił wartość postu, gdy po uzdrowieniu młodzieńca opętanego przez szatana powiedział: „Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17,21). Rozróżniamy post ścisły, obowiązujący w pewne dni określone przez Kościół, kiedy możemy tylko raz w ciągu dnia spożyć posiłek do syta oraz skromne posiłki i post zwany jest niekiedy abstynencją, obowiązujący wiernych w każdy piątek.
2. Wielki Piątek.
3. Jeden z najprzedniejszych dobrych uczynków obok modlitwy i jałmużny.
Poświęcenie
Przeznaczenie jakiejś rzeczy, poprzez modlitwę wzywającą Imienia Bożego, by służyła człowiekowi dążącemu do zbawienia. W tym sensie mówimy np. o poświęceniu kościoła, szat liturgicznych, medalika i innych przedmiotów kultu.
Powołanie
Potocznie- wezwanie przez Boga mężczyzny lub kobiety do poświęcenia się Jemu na drodze kapłaństwa lub życia zakonnego. W sensie ścisłym, każdy człowiek jest do czegoś powołany, bowiem istnieje również powołanie do małżeństwa, czy życia w samotności, realizującego się w służbie innym.
Prawosławny KościółChrześcijaństwo z Palestyny rozpowszechniło się zarówno we wschodniej (Syria, Azja Mniejsza, Grecja), jak i Zachodniej (Rzym, Hiszpania) części Imperium Rzymskiego. Chociaż w każdym z tych regionów odmiennie kształtowała się liturgia oraz formy życia religijnego (inny język), to jednak istniała jedność. Z czasem jednak różnica ta zaczęła się powiększać. W XI wieku doszło do rozdzielenia Kościoła na grecki (wschodni) i rzymsko-katolicki. Kościół grecki nazwał siebie prawosławnym. Między kościołem prawosławnym a katolickim nie ma istotnych różnic odnośnie prawd wiary.
Protestancki Kościół
Wspólna nazwa dla wyznań powstałych w XVI wieku, których twórcami są: Luter, Kalwin i Zwingli. Sama nazwa pochodzi od protestu, jaki zwolennicy Lutra wnieśli do sejmu w Spirze w 1529 r. przeciwko ustawie mającej położyć kres dalszemu rozwojowi reformacji. Wyznania te głoszą, iż do zbawienia potrzebna jest wiara, niekoniecznie dobre uczynki, odrzucają prawie wszystkie sakramenty, odrzucają lub zmieniają dogmaty katolickie, nie uznają też celibatu duchowieństwa. Ewangelicki Kościół.
Protestant
Zwolennik nauki Marcina Lutra. Wyznawca protestanckiego kościoła.
Protoewangelia
Po grzechu Adama i Ewy została zerwana więź przyjaźni człowieka z Bogiem. Bóg obiecał przywrócenie tej więzi. Zapowiedź tę (Rdz 3,15) spełnił Jezus przez złożenie ofiary ze swego życia. Obietnica ta nosiła miano protoewangelii- pierwszej Dobrej Nowiny. Spełnienie tej obietnicy zostało zapoczątkowane z chwilą narodzenia Jezusa Chrystusa (Rdz 1,1-2,24), a dokonane przez dzieło odkupienia.
Przeistoczenie
Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa w czasie Mszy św. Najświętszy Sakrament.
Przemienienie Pańskie
W Nowym Testamencie opisane jest wydarzenie, nazwane „przemienieniem Jezusa”. Miało ono miejsce na górze Tabor w obecności trzech apostołów (Piotra, Jana, Jakuba). W czasie przemienienia „....twarz Jego zajaśniała, jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”. Wówczas rozmawiał Jezus z Mojżeszem i Eliaszem (Mt 17,1-9;Mk 9,2-10;Łk 9,28-36;2P 1,16-18). Jezus chciał przekonać uczniów, że jest prawdziwym Bogiem, mimo iż będzie musiał cierpieć i zostanie ukrzyżowany. To cierpienie jest potrzebne, aby następnie przez zmartwychwstanie zwyciężyć śmierć, która panowała nad ludźmi od chwili grzechu pierworodnego. Kościół uroczyście świętuje Przemienienie Pańskie w dniu 6 sierpnia.
Przykazania Boże
Aby życie ludzi przebiegało w harmonii i zgodzie potrzebne sa pewne określone reguły, których należy przestrzegać. Takie reguły, zwane przykazaniami dał nam Bóg. W Starym Testamencie Bóg dal ludziom dziesięć przykazań. W Nowym Testamencie Jezus powiedział, że największym przykazaniem jest miłość do Boga i człowieka (Mt 22,34-40).
Psalmy
W Starym Testamencie znajduje się 150 religijnych pieśni zwanych psalmami. Autorem wielu z nich jest król Dawid. Psalmy nawiązujące do konkretnych doświadczeń z życia człowieka były częstą modlitwą Izraelitów, także dziś są śpiewane podczas nabożeństw w Kościołach. Liturgia Godzin składa się w dużej części z psalmów. Pod względem treści wyróżnia się psalmy wielbiące Boga, błagalne, dziękczynne, pokutne, prorocze i inne.Reinkarnacja
Łacińska nazwa określająca wędrówkę dusz. Termin wywodzący się z religii orientalnych. Jest to teza, wg której dusza opuszczając ciało, po jakimś czasie wyczekiwania, wchodzi w inne ciało w chwili jego narodzenia. Poprzednie wcielenia determinują następne. Osiąganie doskonałości gwarantuje lepsze wcielenie w przyszłości. Po osiągnięciu pełnego oczyszczenia, po wyczerpaniu się tzw. karmy, dusza już nie będzie musiała się wcielać i połączy się z wszechogarniającym bóstwem. Nagrodą jest ubóstwienie, karą znów reinkarnacja. Wiara w reinkarnację eliminuje więc wiare w niebo i piekło. Jest nie do pogodzenia z nauką katolicką. Buddyzm.
Rekolekcje
Kilka dni w sposób szczególny poświęconych Bogu, w których podejmujemy refleksje nad wiarą, modlitwa, miłościa do Boga i sprawami dotyczącymi życia religijnego. Pomocą w tej refleksji jest słuchanie głoszonych przez rekolekcjonistę nauk. Rekolekcje kończa się przystąpieniem przez odprawiajacego je do sakramentu pokuty i Komunii św. Istnieją rekolekcje otwarte, gdy uczestnicy gromadzą się na konferencje i nabożeństwa nie przerywając codziennych zajęć i rekolekcje zamknięte odbywane w klasztorach czy domach rekolekcyjnych połączone często z milczeniem, w oderwaniu od codziennych obowiązków.
Rezurekcja
(Słowo pochodzące z języka łacińskiego resurrectio znaczy zmartwychwstanie)
Właściwą Mszą św. rezurekcyjną jest Msza św. Wigilii Paschalnej. Niejako jej dopełnieniem jest procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Procesja ta ma miejsce zaraz po Wigilii Paschalnej lub rano(w niedzielę) przed pierwszą Mszą św.
Roraty
Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiana dawniej(zasadniczo tylko przy świetle świec) wcześnie rano przez cały okres Adwentu. Nazwa pochodzi od pierwszych słów śpiweu na wejście: „Rorate caeli- Spuście rosę, niebiosa”. Podczas tej Mszy św. zapala się dodatkowo jedna świecę tzw. roratkę ozdobioną białą wstążką symbolizujacą Maryję. Początki odprawiania tej Mszy św. w Polsce sięgają XIII wieku.
Różaniec
Sznur składający się z 50 małych i 5 dużych paciorków, na początku którego znajduje się krzyż oraz jeden duży i trzy małe paciorki.
Różańcowy miesiąc
Jest to miesiąc październik, w którym wierni gromadzą się na wieczorne nabożeństwo, zwane różańcowym, podczas którego odmawiają wspólnie różaniec.
Rzymsko-katolicki Kościół
Kościół katolicki został nazwany w odróżnieniu od prawosławnego Kościoła, „rzymsko-katolicki”, ponieważ papież, z woli Chrystusa kierujacy Kościołem na ziemi, mieszka w Rzymie- Watykanie.
Sakramentalia
Kiedy słowo „sakrament” zostało zacieśnione tylko do siedmiu podstawowych sakramentów, inne znaki liturgiczne określono mianem sakramentaliów. Należą do nich różne poświęcenia np. świętych olejów, medalików a także kościołów. Przez te znaki chrześcijanin doświadcza zakorzenienia swego życia w Bogu, który hojnie obdarowuje wszystkich ludzi swoją miłością.
Sakrament pokuty
Sakrament pojednania z Bogiem. W sakramencie tym zostają nam przez kapłana (spowiednika) w imieniu Boga odpuszczone grzechy, które wyznaliśmy (absolucja). To wyznanie jak i cały sakrament, nazywamy potocznie „spowiedzią”. W rzeczywistości „szczera spowiedź” jest tylko jednym z warunków sakramentu pojednania, obok rachunku sumienia, żalu za grzechy, mocnego postanowienia poprawy i zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu.
Sakramenty
Są to ustanowione przez Chrystusa widzialne znaki niewidzialnej łaski. Jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, pokuta, Eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. W każdy sakramencie wyróżnia się pewne czynności i wypowiadane słowa. Przez każdy sakrament działa łaska uświęcająca. W sakramentach spotykamy się z Chrystusem, który prowadzi nas i umacnia na drodze do zbawienia.
Sąd Ostateczny
Ewangeliści Mateusz i Marek opisują szczegółowo sąd ostateczny przy końcu świata (Mt 25,31-46; Mk 13,24-27) i czasy go poprzedzające (Mt 24,1-51; 25.1-30). Wiemy, że każdy z nas umrze i będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem za swoje życie. Wierzymy również, że na końcu świata przyjdzie powtórnie Jezus (paruzja), aby dokonać sądu nad światem. Oprócz Boga nikt jednak nie wie kiedy to nastąpi. Dlatego Chrystus wzywa nas do czujności, by zło nie odciągnęło nas od Boga (Mk 13,35). Wiara w Sąd Ostateczny głoszona jest również w Judaiźmie i Islamie.
Schola
Dziecięcy chór śpiewający głównie podczas nabożeństw dla dzieci.
Seminarium duchowne
Wyższa uczelnia, w której kształcą się i wychowują przyszli kapłani. Studia w seminarium trwają na ogół 6 lat i kończą się święceniami kapłańskimi.
Sekta
Grupa, która oddzieliła się od jakiejś wspólnoty religijnej, z którą wcześniej stanowiła całość. Charakteryzuje ją hermetyczne zamknięcie się przed innymi, silna i ważna rola przywódcy, często fanatyczny i agresywny prozelityzm (nawracanie innych „na siłę”, bez uszanowania ich własnej woli). Sekty odwołują się również do innych niż Biblia „natchnionych” rzekomo pism.
Sekwencja
Świąteczna pieśń wykonywana na Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, po drugim czytaniu, przed Ewangelią.
Serce Jezusa
Dziewięć dni po uroczystości Bożego Ciała Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również w pierwszy piątek miesiąca wspomina się miłość Chrystusa do ludzi, której symbolem jest serce.
Sługa Boży
Określenie przysługujące osobom, które zmarły w opinii świętości i rozpoczęto ich proces beatyfikacyjny. W znaczeniu szerszym zwany jest tak każdy kapłan, gdyż pośredniczy między Bogiem a ludźmi.
Spowiedź
Potoczna nazwa Sakramentu pojednania. W sensie ścisłym „spowiedź szczera” jest czwartym warunkiem tego sakramentu. Kto się spowiada winien najpierw zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, postanowić mocną poprawę, a następnie wyznać wszystko kapłanowi reprezentującemu wspólnotę Kościoła. Bóg odpuszcza grzechy przez rozgrzeszenie, którego udziela spowiednik (Absolucja). Kapłan, który słucha spowiedzi ma obowiązek zachowania wszystkiego w ścisłej tajemnicy. Sakrament pokuty.
Sprawiedliwość Boża
Psalm 7 (w.12) mówi: „Bóg jest sprawiedliwy”, czyli godny zaufania, wierny. Daje nam to, co jest nam potrzebne, widzi nasze dobre czyny, a także naszą dobrą wolę. Oczekuje jednakże od ludzi, że i oni będą starali się żyć zgodnie z Bożymi prawami (Mt 5,70). Wówczas sprawiedliwy Bóg ich wynagrodzi życiem wiecznym (ludzi złych czeka sprawiedliwa kara).
Starokatolicy
Członkowie Kościoła, który oddzielił się od Kościoła rzymsko – katolickiego po Soborze Watykańskim I (1869 – 70). Odrzucają oni dogmat o nieomylności papieża i dogmaty o Matce Bożej, a także bezżeństwo kapłanów.
Stary Testament
Część Biblii ( Pisma świętego), w której opisany został czas i wydarzenia od stworzenia świata do narodzenia Pana Jezusa. Do Starego Testamentu należy 46 ksiąg, które ukazują wielką troskę Boga o naród wybrany – Izrael i etapy przygotowania go przez proroków do przyjścia Syna Bożego.
Sufragan
Pomocniczy biskup.
Sumienie
Zdolność wewnętrzna człowieka do rozróżniania między dobrem i złem. Tę zdolność trzeba sobie wykształcić. Prawidłowo ukształtowane sumienie mówi człowiekowi, że powinien czynić dobro a unikać zła. Dla chrześcijan pomocą jest w tym względzie pełnienie woli Bożej, która powinna być dla nich miarą wszelkich czynów.
Symbol
Jest to znak „odsyłający” do jakiejś innej rzeczy lub osoby. Tak np. krzyż lub paschał jest symbolem Chrystusa, roratka jest symbolem Matki Bożej. Symbolami wiary natomiast są zwięzłe formuły wyznań wiary przyjęte w Kościele.
Symbole Jezusa Chrystusa
1. IHS – Niekiedy jest on tłumaczony jako grecki skrót tytułu – „ Jezus Chrystus Zbawiciel”, w rzeczywistości są to trzy pierwsze litery greckiego słowa „ Jezus”.
2. P – Są to dwie greckie litery czytaj: „chi”, „rho” jako początek słowa Chrystus.
Synagoga
Miejsce, w którym Żydzi zbierają się na modlitwę, dlatego nazywana jest czasami także „domem Bożym”. Synagoga jest miejscem tylko modlitwy, ale nie składania ofiar (można było to czynić tylko w świątyni).
Synaj
Nazwa góry, na której Bóg ukazał się Mojżeszowi i zawarł z Izraelitami przymierze. Tu również dal im tablice dziesięciu przykazań (Wj 19,1). Niekiedy górę tę nazywa się również górą Horeb (Pwt 5,2).
Syn Boży
W Starym Testamencie królowie często nazywali siebie-„Syn Boży”. Był to tytuł dodający im chwały. Jednakże jedynie Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym (J 1,14; J 1,34). On jest Jednorodzonym Synem Boga. Przez chrzest również my stajemy się Synami Bożymi, Bóg przyjmuje nas za swoje dzieci.
Syn Człowieczy
W Starym Testamencie określenia tego używano w stosunku do ludzi. W Ewangeliach Jezus w ten sposób często nazywa siebie. Wypowiedzi te można podzielić na trzy grupy:
1. Syn Człowieczy, który posiada moc (Mt 9,6; Mk 2,10; Łk 5,24).
2. Syn Człowieczy, który doświadcza cierpienia (Mk 8,31;9,12;Łk 9,23).
3. Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie w swojej chwale (paruzja) (Łk 21,27;Mt 24,30).
Szabat
U Żydów jest to siódmy dzień tygodnia (odpowiadający sobocie). Stary Testament nakazywał Izraelitom świętować szabat, jako dzień święty, dzień spoczynku, ponieważ Bóg stwarzając świat siódmego dnia też „odpoczął” (Wj 20,8-11; Rdz 2,3). Świętowanie tego dnia było ściśle przestrzegane i określone przepisami. O świętowaniu „dnia świętego” przypomina nam trzecie przykazanie boskie.
Szatan
(Łacińskie słowo satanas to zlatynizowany grecki wyraz wywodzący się z języka hebrajskiego, a znaczący nieprzyjaciel, wróg)
Przeciwnik Boga, zwany również diabłem. Wyraz ten w Starym Testamencie był używany także dla określenia nieprzyjaciół. Wierzono, że szatan przez nieposłuszeństwo stał się przeciwnikiem Pana Boga. W Nowym Testamencie szatan jest uosobieniem zła. Za wszelką cenę chce on odciągnąć człowieka od Boga, a tym samym od nieba, do którego jest powołany. Sam Chrystus był kuszony przez diabła (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13;Łk 4.1-13). Bóg jako wszechmocny panuje nad szatanem, dlatego Chrystus mógł mu rozkazywać i wyrzucać go z ludzi.
Ślub
1. Potocznie- obrzęd zawarcia małżeństwa (ślub kościelny).
2. Przyrzeczenie złożone Bogu, spełnienia czegoś dobrego:
- Może być prywatne, złożone tylko przed Bogiem.
- Publiczne, składane Bogu wobec świadków.
3. Śluby zakonne.
Śluby zakonne
Uroczysta, złożona Bogu obietnica zachowania rad ewangelicznych, czyli: ubóstwa, czystości (celibatu) i posłuszeństwa przez zakonnice lub zakonnika. Mogą być wieczyste (na całe życie) lub czasowe (np. na jeden rok) przygotowujące do złożenia tych pierwszych. Zwolnienia ze ślubów uroczystych może dokonać tylko Stolica Apostolska.
Śmierć
Jest to rozłączenie ciała z duszą. Chrześcijanie wierzą, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem nowego życia w innej, duchowej rzeczywistości. Tę pewność wiary daje nam zmartwychwstały Chrystus.
Środa Popielcowa
W tym dniu rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, jako przygotowanie do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nazwa pochodzi od obrzędu posypywania głów popiołem, na znak gotowości do podjęcia wielkopostnej pokuty. W tym dniu obowiązuje ścisły post. Popielec.
Świadek bierzmowania
Towarzyszy chrześcijaninowi podczas przyjmowania przez niego tego sakramentu. Bierze na siebie obowiązek niesienia pomocy bierzmowanemu, by prowadził on życie godne i dojrzałego chrześcijanina. Świadkiem bierzmowania może być też ojciec lub matka chrzestna.
Świątobliwość
Tytuł przysługujący od XIV wieku wyłącznie papieżom.
Świątynia
Dom modlitwy wielu chrześcijańskich i niechrześcijańskich religii. Król Dawid planował wybudować świątynie w Jerozolimie aby przechowywać w niej Arkę Przymierza (2 Sm 7,5), która od wyjścia Izraelitów z Egiptu była tylko w Namiocie Spotkania. Zamiary te zrealizował jego syn, król Salomon (1 Krl 6,1). Świątynia została zniszczona przez króla babilońskiego, lecz po powrocie z niewoli babilońskiej znowu odbudowana, z tych samych kamieni. Służyła ona wiele lat Żydom, aż do czasów króla Heroda Wielkiego, który na tym samym miejscu zbudował nową, piękniejszą świątynie. Jezus wielokrotnie był w świątyni (Mt 21,12;Łk 2,41;19,45; J 2,14;7,14).
Świeccy
W Kościele pojęciem „świeccy” określa się osoby, które nie posiadają święceń tak jak duchowni, którzy otrzymali święcenia: diakonatu (diakon), kapłańskie, biskupie. Świeccy na mocy posiadanego powszechnego kapłaństwa (będącego owocem chrztu św.) są również odpowiedzialni za Kościół i winni czynnie włączać się w jego życie. Dziś wiele osób to czyni będąc m.in. katechetami, lektorami, podejmując pracę charytatywną (pomoc biednym, chorym), czy biorąc udział w radach parafialnych.
Święcenia
Przez święcenia osoby lub rzeczy zostają przeznaczone na służbę Bogu w Kościele. Należą do nich np. m.in. święcenia kapłańskie, poświęcenie kościoła.
Święci
1. W Nowym Testamencie wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa i przyjęli chrzest nazwani są „świętymi” (Rz 1,7).
2. Ludzi, którzy żyli zgodnie z wolą Bożą i zostali za takie życie zbawieni, czcimy jako świętych. Są oni dla nas przykładem i wstawiają się za nami u Boga (np. patron kościoła).
Święcone
Tak nazywa się pokarmy przygotowane na Wielkanoc i poświęcone w Wielka Sobotę.
Świętość
Jedynie Bóg jest święty. Podczas powołania Izajasza, przy jego wizji Aniołowie chwalą Boga jako „trzykrotnie Świętego” (Iz 6,3). W śpiewie „Sanctus” (w czasie Mszy św.) Bóg jest wielbiony tymi słowami. Bóg pragnie, aby także byli święci, jak On jest święty (Mt 5,48).
Świętokradztwo
Grzech polegający na znieważeniu tego, co święte lub poświęcone Bogu, np. niegodne przyjęcie Komunii św. (w stanie grzechu ciężkiego), czy znieważenie kościoła lub cmentarza.
Tabernakulum
(Łacińskie słowo tabernaculum znaczy namiot)
Taką nazwę nosi mała, często bogato zdobiona szafka w kościele służąca do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Znajduję się najczęściej w prezbiterium, ale niekiedy też np. w bocznej kaplicy, która wówczas jest zwana kaplicą Najświętszego Sakramentu. Przy tabernakulum pali się tzw. wieczna lampka, będąca znakiem obecności Chrystusa.
Tablice przykazań
Według opowiadania znajdującego się w Starym Testamencie otrzymał je Mojżesz na górze Synaj. Były to dwie tablice ( Wj 31,18), na których zostały wypisane dziesięć przykazań Bożych. Naród Wybrany przechowywał je w Arce Przymierza (Pwt 10,5).
Tabor
Góra w północno – wschodniej części równiny Izrael w Palestynie ( 7 km od Nazaretu). Według tradycji, na górze tej miało miejsce Przemienienie Jezusa (Mt 17, 1-9; Mk 9,2; łk 9, 28 – 36) i ukazanie się Chrystusa po zmartwychwstaniu (Mt 28, 16 – 20).
Tajemnica spowiedzi
Kapłan jest zobowiązany, pod karami prawa kościelnego, do zachowania tajemnicy wszystkiego, co słyszał w czasie spowiedzi (sakrament pokuty). Zakaz wyjawiania komukolwiek treści spowiedzi jest absolutny.
Tajemnica Wcielenia
Przez wcielenie i narodzenie Bóg stał się w Chrystusie człowiekiem. Niezwykłość tego aktu sprawia, iż nosi on miano tajemnicy. Przedtem żył Jezus jako Jednorodzony Syn Boży w Bogu (Flp 2,6-11). Bóg stał się człowiekiem, aby zbawić nasze człowieczeństwo.
Talent
1. W czasach Pana Jezusa była to grecka miara monetarna. W tym sensie mówił Jezus o talentach w dwóch przypowieściach (Mt 18,23-25;25,14-30).
2. Dziś pojęcie „talent” występuje w sensie przenośnym, jako pewne wrodzone zdolności człowieka.
Talmud
Zbiór ksiąg żydowskich, zawierający bardzo wiele drobiazgowych przepisów odnośnie życia religijnego i moralnego Izraelitów, oparty głównie na Pięcioksięgu Mojżesza (pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu). Najpierw przekazywano je ustnie, a potem zostały spisane. Talmud składa się z dwóch części, tzw. Miszny i Gemary. (Prawo Mojżeszowe) Obok Starego Testamentu Talmud stanowi najważniejsze źródło wiary judaizmu.
Teolog
Człowiek uprawiający teologię. Może to być osoba duchowna lub świecka.
Teologia
(Z języka greckiego Theos = Bóg i logos = słowo, nauka).
Nauka o Bogu i o rzeczach Bożych. Teologia mówi o Jezusie Chrystusie, o człowieku i świecie w świetle Słowa Bożego. Wyróżnia się m.in. teologię biblijną, teologię dogmatyczną, teologię moralną, misjologię itd., które koncentrują się na wybranym aspekcie objawienia Bożego.
Testament
Biblia używa tych słów w odniesieniu do przymierza. W tym sensie mówi się o Starym i Nowym Testamencie, mając na myśli Stare Przymierze, które Bóg przez Mojżesza zawarł z Izraelitami i Nowe, Wieczne Przymierze, które zawarł Bóg ze wszystkimi ludźmi przez Chrystusa.
Tolerancja
(Słowo z języka łacińskiego tolerantia = cierpliwa wytrwałość, od tolerare = wytrzymać, znosić)
W sensie ogólnym jest to wyrozumiałość dla inności cudzych poglądów, przekonań lub czynów.
Tora
Żydowskie określenie pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu, zwanych również Księgami Mojżesza, w których opisane jest m.in. stworzenie świata (Stworzenie), nieposłuszeństwo ludzi (Grzech pierworodny), życie Abrahama i wyjście z Egiptu (Exodus). Oprócz tego zapisane są tu różne wskazówki prawne odnośnie życia Izraelitów.
Tradycja
W sensie ogólnym jest to ustne przekazywanie z pokolenia na pokolenie prawd i zasad życia, sposobów zachowań i zwyczajów. W znaczeniu religijnym było to ustne przekazywanie nauki Jezusa, przez Apostołów, którzy zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego zaczęli głosić Ewangelię, która dopiero po tym była spisana. Według nauki Kościoła Tradycja jest drugim obok Pisma św. źródłem Objawienia. Składają się na nią m.in. dzieła Ojców Kościoła, orzeczenia soborów.
Triduum Paschalne
Trzy dni, w których obchodzi się pamiątkę męki, śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa Pana: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna.
Trójca Święta
Główna tajemnica wiary chrześcijańskiej. W wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, a także w Duch Świętego. Jest to Jeden Bóg w Trzech Osobach. Jak to jest możliwe - nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego Trójca Święta jest wielką tajemnicą wiary. Wszystkie te Osoby wymieniamy w modlitwie „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” oraz „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...”. W niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość ku chwale Trójcy Przenajświętszej.

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Urodziny:

Losowy cytat
"Ty i ja jesteśmy jak kable, a pršdem jest Bóg". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd