Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

Hasła H-N
Habit
(Łacińskie słowo habitus znaczy szata, odzież, ubiór)
Ubiór zakonników i zakonnic. Habity są w różnych kolorach i mają różne kroje, w zależności od zakonu.
Herezja
(Greckie słowo hairesis oznacza branie (dla siebie); wybór; wybrana doktryna)
Błędne (sprzeczne z powszechnie uznanym) pojmowanie wiary. Już Apostołowie musieli bronić się przed herezjami (1 Kor 11,18;2P 2,1).
Hinduizm
Hinduizm jest narodową religią Indii. W tym kraju żyje dużo różnorodnych plemion dlatego hinduizm obejmuje także wiele religii. Opiera się na świętych księgach (wedach), które powstały między 1500 a 500 r. przed Chr. Religia ta przyjmuje istnienie Najwyższego Boga, który stworzył świat, który go utrzymuje i unicestwia; mimo to wielu Hindusów wierzy w licznych bogów, które wyobrażają różne cechy Najwyższego Boga. Człowiek sam musi sobie nałożyć jarzmo (umartwienie, wstrzemięźliwość), aby zostać uwolnionym od swej winy (grzechów) i skrócić liczbę ponownych (po jego śmierci) narodzin (reinkarnacja).
Homilia
Objaśnienie tekstów Biblii podczas Mszy św. i nabożeństw Słowa Bożego. Homilia głoszona po Ewangelii winna mieć miejsce podczas każdej Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz podczas sprawowania sakramentów, a zalecana jest także dla Mszy św. w dni powszednie Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego. (Kazanie).
Hosanna
Pierwotne znaczenie: przyjdź z pomocą, ratuj. Tymi słowami pozdrawiali Żydzi Jezusa w Niedziele Palmową podczas wjazdu do Jerozolimy (Mt 21,9). Kościół katolicki modli się tymi słowami w Sanctus, Sanctus we Mszy św.
Hostia
Chleb niekwaszony (przaśny chleb) złożony we Mszy św. jako dar ofiarny i przemieniony następnie słowami przeistoczenia w Ciało Jezusa (Komunia św.), ma kształt krążka - opłatka.
Hymn
Forma uroczystej pieśni; w chrześcijaństwie: na cześć Boga lub świętych, śpiewana lub recytowana podczas nabożeństw i Liturgii Godzin. Hymn układano już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Autorem wielu hymnów jest biskup Mediolanu św. Ambroży
(zm. 397r.). Do liturgii weszły w VII wieku.
IHS
Symbole Jezusa Chrystusa.
Ikony
Obrazy Chrystusa i świętych malowane na drewnie, znane we Wschodnim Kościele. Oddawanie czci ikonom jest w tych kościołach stałym elementem liturgii.
Imprimatur
Wyrażenie łacińskie, dosłownie znaczy niech będzie odbite czyli niech się drukuje.
Spotyka się je w książkach religijnych i wyraża ono pozwolenie władzy kościelnej na drukowanie danej książki. Wyrażenie to oznacza również, że książka nie zawiera treści przeciwnych wierze.
Innowierca
Człowiek, który wierzy w Boga, lecz nie należy do Kościoła chrześcijańskiego. (Buddyzm, Hinduizm, Islam, Judaizm); dawniej terminem tym określano także wyznawców innych Kościołów Chrześcijańskich.
Islam
Jedna z pięciu wielkich religii świata. Jej założycielem jest Mahomet, urodzony około roku 570 po Chrystusie. Żył on w okolicy Mekki i Medyny, które do dziś, obok Jerozolimy, są największymi miejscami pielgrzymkowymi wyznawców Islamu. Według słów Mahometa, w roku 615 ukazał mu się anioł i rozkazał mu przemawiać jako prorokowi w imieniu Boga Allaha. Nauka Islamu spisana jest w Koranie. W przeciwieństwie do Chrześcijan, Muzułmanie nie przyjmują wiary w Trójcę Świętą (Jezus nie był Jednorodzonym Synem Boga, lecz tylko jednym z proroków). Dobre czyny (modlitwa, post, jałmużna) są bardzo mocno akcentowane i surowo przestrzegane; istnieje nadto obowiązek odbycia pielgrzymki do Mekki. Islam jest religią krajów arabskich, a także dominuje w innych krajach Afryki i Azji.
Izraelici
W czasach Starego Testamentu nazywano tak wszystkich krewnych Jakuba. Dziś słowem tym określa się mieszkańców Izraela, (choć coraz częściej mówi się Izraelczycy) aczkolwiek w Polsce przyjęła się nazwa Żydzi (wywodząca się z języka francuskiego).
Jahwe
Imię własne Boga, Bóg objawił je Mojżeszowi na górze Synaj. Znaczy: JESTEM, KTÓRY JESTEM (Wj 3,15) i wskazuje na prawdziwość jedynego Boga Izraela w odróżnieniu od bożków pogańskich. Imię to występuje najczęściej w hebrajskim tekście Biblii. Niektórzy błędnie nazywają Boga „Jehowa” (Świadkowie Jehowy).
Jałmużna
Ofiara dla biednych. Stary Testament (Tob 4,11) jak również nauka Jezusa (Mt 6,2), bardzo mocno akcentują taką formę ofiary, wzywając do jej praktykowania.
Jan
1. Jan Chrzciciel, syn Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-25;57-80). Po narodzeniu Jana, Zachariasz wypowiedział znany hymn Benedictus. Jan ochrzcił w Jordanie Jezusa (Mt 3,13-17). Za głoszenie prawdy został uwięziony i ścięty z rozkazu króla Heroda (Mt 14,3-12). Jezus powiedział o Janie: „ Nie narodził się z niewiasty większy od niego” (Mt 11,11).
2. Jan Ewangelista razem ze swoim bratem Jakubem (Większym) był rybakiem nad Jeziorem Genezaret i tam został powołany przez Jezusa na Apostoła (Mk 1,19-20). Jan był jednym z trzech Apostołów obecnych podczas przemienienia Jezusa (Mt 17,1); towarzyszył Jezusowi na Górze Oliwnej (Mt 26,37), był umiłowanym uczniem Jezusa (J 21,20). Jest autorem czwartej Ewangelii. Jemu też przypisuje się trzy listy i Apokalipsę w Nowym Testamencie.
Jasełka
Nazwa przedstawień religijnych odgrywanych w czasie Bożego Narodzenia. Treścią jasełek są sceny związane z narodzeniem Pana Jezusa.
Jerozolima
Miasto w Izraelu, leżące na wyżynie Judy. Król Dawid uczynił je stolicą swego państwa. Dla Żydów bardzo ważne miasto, ponieważ znajdowała się w nim świątynia. Do Jerozolimy przybywał Jezus na święto Paschy (J 2,23) i tu zaczęła się Jego męka. Z tego powodu jest ono ważnym miejscem dla chrześcijan. Również i dla Muzułmanów Jerozolima jest świętym miastem; stąd, według legendy, został wzięty do Allaha prorok Mahomet.
Jezus Chrystus
Urodził się ok.4 roku p.n.e. w Betlejem. Jego matką była Maryja a opiekunem Józef. Imię Jezus pochodzi z języka hebrajskiego- Jehoszua i znaczy Jahwe jest zbawieniem. Imię Chrystus z języka greckiego- Christos znaczy namaszczony. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem; łączy w sobie dwie natury: boską i ludzką (unia hipostatyczna). Jezus był Zbawicielem zapowiedzianym już w Księdze Rodzaju (3,15), który przywróci przyjaźń między Bogiem a człowiekiem, zerwana przez grzech pierworodny. Jezus głosząc swoją naukę pragnął i dziś nadal pragnie, aby ludzie żyli szczęśliwi w miłości i sprawiedliwości, a po śmierci otrzymali życie wieczne. Tę możliwość życia na wieki z Bogiem dał nam Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Po wniebowstąpieniu (Wniebowstąpienie Pańskie) Jezus zasiadł po prawicy Ojca i roztacza dalej nad światem swoją opiekę. O życiu i nauce Jezusa dowiadujemy się z Ewangelii.
Józef
1. Umiłowany syn Jakuba (Rdz 37,3); bracia sprzedali go w niewolę do Egiptu (Rdz 37-50).
2. Opiekun Jezusa. Był cieślą w Nazarecie, (Galilea) (Mt 13,55;Łk 2,4;J 1,45;6,42).
3. Józef z Arymatei, członek Wysokiej Rady, który pochował Jezusa w grobie wykutym w skale (Mt 27,57; J 19,38-42).
Judasz
(Judasz Iskariot= mężczyzna z Kariot)
W ewangelicznym wykazie Apostołów występuje zawsze na ostatnim miejscu z dodatkiem: „ten, który wydał Jezusa”(Mk 3,19). Na początku wierzył w Jezusa , jako tego który wyzwoli Palestynę spod panowania rzymskiego. Gdy Jezus powiedział, że musi cierpieć i zostać ukrzyżowany, Judasz wewnętrznie odwrócił się od Niego, pozostając jednak dalej Apostołem. Jezus nazwał go diabłem (J 6,70-71). W końcu Judasz wydał Jezusa za pieniądze (30 srebrników) Wysokiej Radzie (Mt 26,15), (Mt 26,47). Kiedy Judasz zobaczył, że Jezus został skazany na śmierć powiesił się z rozpaczy (Mt 27,3-10).
Judaizm
Religia narodu żydowskiego, (Starego Testamentu i współczesnego). Wyznawcy judaizmu wierzą w Boga, który stworzył świat i podtrzymuje go w istnieniu, wierzą również w życie wieczne i oczekują Mesjasza nie uznając, że był nim i jest Jezus Chrystus. Miejscem ich modlitwy jest synagoga.
Judeochrześcijanie
Tak nazywano w pierwotnym Kościele tych, którzy będąc wcześniej wyznawcami judaizmu, uwierzyli następnie w Jezusa (Sobór Apostolski). Niektórzy z nich myśleli, że Chrześcijanie przechodzący z pogaństwa, zanim zostaną ochrzczeni, muszą najpierw stać się Żydami, tzn. poddać się Prawu Mojżeszowemu (Dz 15,1-5) i obrzezaniu.
Jutrznia
Poranna modlitwa Kościoła, będąca częścią Liturgii Godzin.
Kadzidło
Aromatyczna żywica, (z domieszką aromatycznych ziół, wydająca wonny zapach przy spalaniu), którą używa się przy uroczyście sprawowanej liturgii. Zapala się je w specjalnym obrotowym kociołku (trybularz). Dym z kadzidła jest symbolem modlitw zanoszonych do Boga ( Ap 8,3). Jest także znakiem oddawania czci Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, w Słowie Bożym, kapłanie i zgromadzeniu liturgicznym.
Kanonizacja
Uroczyste ogłoszenie przez papieża, po długim i dokładnym sprawdzeniu, że beatyfikowany chrześcijanin może odbierać cześć jako święty od całego Kościoła. Decyzja ta oprócz innych przesłanek jest wynikiem cudu, który stał się za jego wstawiennictwem.
Kapłan
Wiele religii ma kapłanów. W Starym Testamencie pełnili oni służbę w świątyni (Lewici). Kapłan katolicki w czasie sprawowania Mszy św. jest drugim Chrystusem (po łacinie: alter Christus), uobecniającym Jego ofiarę krzyżową (misterium paschalne). Kapłan sprawuje sakramenty św. i głosi naukę Jezusa. Jest zobowiązany do liturgicznej modlitwy godzin ( Brewiarz) i celibatu.
Kapłaństwo
Rozróżnia się kapłaństwo powszechne i hierarchiczne (służebne). Do kapłaństwa powszechnego są powołani wszyscy ochrzczeni, na mocy otrzymanego sakramentu Chrztu św., Bierzmowania i wyznawanej wiary. Chrześcijanie mają za zadanie nie tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, ale również głosić tę wiarę innym i modlić się za świat. Kapłaństwo hierarchiczne jest kapłaństwem urzędowym. Kapłani są do tego szczególnego kapłaństwa powołani przez Boga i zostają wyświęceni przez biskupa poprzez włożenie rąk i namaszczenie. Są oni współpracownikami biskupa w głoszeniu wiary.
Katecheta
Nauczyciel (kapłan, siostra i brat zakonny oraz świeccy), który z polecenia Kościoła (biskupa) prowadzi lekcje katechezy.
Katecheza
(Słowo z greckiego, katechein znaczy uczyć zasad religii).
Nauka o wierze chrześcijańskiej, potocznie – nauka religii.
Katechizm
Podręcznik wiary chrześcijańskiej. Pierwszy katechizm katolicki został napisany w XVI wieku przez Piotra Kanizjusza. Znajdowały się w nim pytania i odpowiedzi odnoszące się do wiary i chrześcijańskiego życia. Katechizm ten przez wiele lat był podstawą nauczania wiary i moralności w Kościele Katolickim.
Katechumeni
Tak nazywano w pierwotnym Kościele ludzi przygotowujących się do chrztu. Zanim zostali ochrzczeni, musieli najpierw zostać wprowadzeni w zasady chrześcijańskiej wiary. Czas przygotowania nazywano katechumenatem. Dziś również osoby dorosłe przygotowujące się do chrztu nazywane są katechumenami.
Katedra
(Greckie słowo cathedra znaczy krzesło).
1. Główny kościół diecezji i kościół biskupa.
2. Miejsce przewodniczenia liturgii słowa przez biskupa.
Katolicki Kościół
(Słowo Katolicki pochodzi z języka greckiego, od katholikos i znaczy powszechny).
Jest Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jego posłannictwo rozciąga się na cały świat i wszystkie czasy, niosąc ze sobą wszelkie środki potrzebne do zbawienia. Kieruje nim papież, jako następca św. Piotra.
Katolik
Osoba należąca do Kościoła katolickiego.
Kazanie
Przemówienie kapłana podczas Mszy św. lub innych nabożeństw, dotyczące prawd wiary, moralności lub innych zagadnień związanych z wiarą (Homilia).
Kazanie na górze
Ewangelista Mateusz zebrał nauki Jezusa, głoszone w różnych miejscach w jedno kazanie na górze. Zostały one tak nazwane, ponieważ Jezus wygłosił je na górze (Mt 5 – 7). W kazaniu na górze znajduje się osiem błogosławieństw, wskazówki dla chrześcijan.
Kielich
Ozdobne, zazwyczaj drogocenne naczynie, używane podczas Mszy św. W kielichu zostaje zmieszane wino z odrobiną wody. W czasie konsekracji, kapłan wypowiada nad kielichem słowa przeistoczenia na mocy których to słów, wino staje się Krwią Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus podawał Apostołom kielich z winem, które przemienił w swoją Krew (Mt 26,27) i polecił uczniom czynić to na swoja pamiątkę.
Klasztor
Wspólne, mieszkanie zakonnic lub zakonników. Żyją tu chrześcijanie, którzy rezygnując z życia małżeńskiego i rodzinnego w szczególny sposób służą Bogu i spełniają ważne zadania w Kościele. Najczęściej jest to duży, oddzielnie stojący budynek nieopodal kościoła.
Kleryk
Mężczyzna, który poprzez studia seminaryjne i poszczególne święcenia przeznaczony zostaje do posługi w Kościele jako diakon.
Kłamstwo
Jest to umyślne powiedzenie nieprawdy. Zakaz mówienia nieprawdy zawarty jest w ósmym przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – tzn. musisz zawsze mówić prawdę.
K + M + B
Znak ten wypisuje się na drzwiach mieszkań kredą poświęconą w Uroczystość Trzech Króli (Objawienie Pańskie) w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego w danym roku (stąd też po inicjałach pisze się cyfrę danego roku, np. 2007). Odnosi się on do imion trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara (którzy przyszli ze Wschodu oddać pokłon Dzieciątku Jezus) i wiąże się z łacińskimi słowami :Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi ten dom. Oznacza to także, iż w tym domu mieszkają chrześcijanie.
Kompleta
Wieczorna modlitwa Kościoła należąca do Liturgii Godzin. Odmawiana jest bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek nocny.
Komunia święta
(łacińskie słowo communio znaczy uczestnictwo, zjednoczenie).
W Kościele katolickim Komunią św. nazywa się przyjęcie Eucharystii podczas Mszy św. Przyjmując Ciało Chrystusa, jednoczymy się z Nim. Komunia św. jest umocnieniem i siłą dla naszego życia. W szczególnych okolicznościach (np. w czasie przyjmowania sakramentu małżeństwa) wierni mogą przyjąć Komunię św. pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Chrystusa.
Konkordat
Porozumienie, układ między państwem a Stolicą Apostolską, który normuje stosunki między władzą świecką a kościelną czyli określa zasady wzajemnych relacji na danym terytorium państwowym. Nowy konkordat między Polską a Watykanem został zawarty w 1993 roku.
Konsekracja
1. Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa podczas Mszy św. (epikleza i słowa przeistoczenia).
2. Święcenia biskupie
3. Poświęcenie kościoła.
Koran
Święta księga Islamu. Zawiera religijną i moralną naukę , którą Archanioł Gabriel miał podyktować Mahometowi.
Korona cierniowa
Korona z gałęzi o ostrych kolcach. Odmiana ciernia rosnąca w Ziemi Świętej posiada dużo dłuższe, kilkucentymetrowe i twardsze kolce niż odmiana występująca w Polsce. Jezus został skazany na śmierć, gdyż nazywał siebie „Królem Żydów”. Przed ukrzyżowaniem został wyśmiany przez żołnierzy. Nałożyli Mu oni wtedy koronę z ciernia kpiąc w ten sposób z królewskiej władzy Jezusa Chrystusa (Mt 27,28).
Kościół
1. Wg Biblii Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa. Jezus powiedział przed swoją śmiercią do Piotra: „ Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół” (Mt 16, 18). Odtąd Kościół rozprzestrzenił się po całej ziemi jako wspólnota wierzących w Chrystusa. Niestety w ciągu wieków powstały odmienne ujęcia nauki Chrystusa, które doprowadziły do powstania różnych wyznań chrześcijańskich. Obecnie próbuje się na nowo doprowadzić do jedności Kościoła ( Ekumenizm).
2. Określenie dla budynku kościelnego.
Królestwo Boże
Określenia tego używał Jezus przemawiając do zebranych tłumów i Apostołów; częściej jednakże używał określenia Królestwo Niebieskie (Mt 13) mając na myśli nie jakieś ziemskie państwo, lecz relacje między Bogiem a człowiekiem. Zapowiedziane w Starym Testamencie Królestwo zainicjowane zostało w chwili narodzenia Jezusa. Chrześcijanie mają w nim udział przez sakrament chrztu. Pełne poznanie i udział w tym Królestwie otrzymamy dopiero na końcu świata. W Modlitwie Pańskiej prosimy Boga: „ Przyjdź Królestwo Twoje”.
Krzak gorejący
Mojżesz pasący owce spostrzegł palący się krzew, który jednak nie ulegał spaleniu. Gdy podszedł, aby się temu przyjrzeć usłyszał z krzaka głos. Bóg przemówił do Mojżesza dając mu polecenie wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu (Wj 3).
Krzyż
W starożytności ukrzyżowanie było haniebnym sposobem wykonywania wyroków śmierci na zbrodniarzach. Od momentu śmierci Jezusa krzyż stał się symbolem chrześcijańskiej wiary, znakiem zbawienia i zwycięstwa dobra nad złem.
Krzyże apostolskie
Dwanaście małych krzyży na ścianach niektórych kościołów. Te miejsca zostały namaszczone przez biskupa świętym olejem podczas poświecenia kościoła na znak, że Kościół zbudowany jest na fundamencie dwunastu Apostołów (Ap 21,14). Nad krzyżami znajdują się świece, zapalane w rocznicę konsekracji kościoła, zwane zacheuszkami.
Krzyżmo, olej
Stanowi go mieszanina oliwy z oliwek i balsamu. Jest on poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek i używany podczas chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i biskupich.
Kult
(Słowo pochodzące z języka łacińskiego, cultus znaczy uprawa, pielęgnacja, oddawanie czci).
Cześć oddawana przede wszystkim Bogu, a także ludziom, którzy dzięki pomocy Boga osiągnęli świętość i zostali zbawieni, co Kościół potwierdził specjalnym orzeczeniem.
Laicyzacja
Zeświecczenie zwane też sekularyzacją; jest to odrzucenie w praktyce życia, (zwłaszcza społecznego), religijnego spojrzenia na rzeczywistość jak również oznacza obojętność w stosunku do rzeczy związanych z religią.
Laikat
Świeccy.
Lekcjonarz
Księga liturgiczna. Zawiera fragmenty z Pisma Świętego odczytywane podczas Liturgii Słowa we Mszy św.
Lektor
1. Osoba, której powierzone zostało odczytanie tekstów z Pisma Świętego podczas liturgii Słowa we Mszy św. (czytanie) z wyjątkiem Ewangelii, którą czyta kapłan lub diakon. Lektor może również śpiewać psalm responsoryjny i wypowiadać wezwania modlitwy powszechnej.
2. Kleryk, który został wprowadzony w posługę w Kościele zwaną lektoratem.
Listy apostolskie
W Nowym Testamencie znajduje się 21 listów, które zostały napisane przez różnych Apostołów. Trzynaście z nich przypisuje się św. Pawłowi, trzy- św. Janowi, dwa- św. Piotrowi i po jednym św. Jakubowi i św. Judzie. Najczęściej są kierowane do różnych wspólnot (gmin) chrześcijańskich, niekiedy do poszczególnych osób. Celem ich było umocnienie wiary adresatów i korekta powstałych błędów w wierze.
Litania
(Słowo z języka greckiego litanea znaczy błaganie, prośba)
Modlitwa zaczynająca się od słów Kyrie eleison, po których następują wezwania, tytuły, określenia godności, świętości, cnót osoby, której czci jest poświecona. Po każdym wezwaniu odmawia się słowa „zmiłuj się nad nami” lub „módl się za nami”.
Liturgia godzin
Codzienna modlitwa Ludu Bożego, obowiązkowo odmawiana przez duchowieństwo. Jest ona zawarta w księgach zwanych dawniej brewiarzem. Składają się na nią: godzina czytań, Jutrznia, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory, kompleta, psalmy oraz hymny.
Lourdes
Miejscowość pielgrzymkowa w południowej Francji. Tu po raz pierwszy, 11 lutego 1858 roku objawiła się Matka Boska 14-letniej Bernadetcie Soubirous. Objawień było 17. W miejscu objawień wytrysnęło źródło, przy którym wiele osób chorych w cudowny sposób odzyskuje zdrowie. Kościół po zbadaniu objawień uznał je za nadprzyrodzone.
Lucyfer
(Łacińskie słowo, lucifer znaczy: niosący światło)
Archanioł, który zbuntował się przeciwko Bogu i został na wieki odrzucony przez Pana Boga.
Lud Boży
Według Starego Testamentu był to naród Izraelski, wybrany przez Boga (Pwt 7,7). Dzięki nowemu przymierzu, które Bóg zawarł z ludźmi (1Kor 11,25) przez ofiarę śmierci Jezusa Chrystusa, a w które człowiek wchodzi przez chrzest, my również należymy do Ludu Bożego- Kościoła.
Luter Marcin
Urodził się 10 listopada 1483 r. w Niemczech. Mając 22 lata wstąpił do zakonu Ojców Augustianów i tu otrzymał święcenia kapłańskie. Widząc pewne słabości w Kościele, wystąpił z ich krytyką, co ostatecznie doprowadziło do rozbicia Kościoła i powstania Kościoła ewangelickiego. Luter nauczał, iż jedynie wiara usprawiedliwia człowieka, a nie jego uczynki. Odrzucał tradycję Kościoła uważając, że tylko samo Pismo św., czyli słowo Boże, jest źródłem prawd wiary.

Ł

Łamanie chleba
Jest to jedna z nazw Mszy św., używana zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nazwa pochodzi od czynności łamania Chleba Eucharystycznego przed udzieleniem go w Komunii Świętej (1Kor 10,17).
Łaska
Bóg pragnie, aby każdy człowiek spotkał się z Nim w wieczności, a ponieważ jesteśmy słabi, niezdolni do oparcia się złu, przezwyciężania pokus, przychodzi nam z pomocą, dając nam dobre myśli i wspierając w spełnieniu dobrych czynów, a także obdarza siłami do walki ze złem. Ta Boża pomoc nazywa się łaską uczynkową. Oprócz niej istnieje też łaska uświęcająca. Tę otrzymujemy od Boga w sakramencie chrztu; uwalnia ona z grzechu pierworodnego i dzięki niej stajemy się dziećmi Bożymi. Naszym zadaniem jest współpracować z łaską Bożą, poprzez wypełnianie przykazań Bożych.
Łukasz
Nawrócony z pogaństwa Chrześcijanin, pochodzący najprawdopodobniej z Antiochii; lekarz (Kol 14,14). Towarzyszył św. Pawłowi w drugiej podróży misyjnej, skąd zawrócił. Był też z Pawłem z Rzymie w czasie jego uwięzienia pozostając przy nim aż do jego śmierci. Łukasz jest Ewangelistą, autorem trzeciej Ewangelii. Również Dzieje Apostolskie (Nowy Testament) zostały napisane przez św. Łukasza.
Madonna
Włoskie słowo (w języku starowłoskim ma donna znaczyło moja pani) oznaczające Najświętszą Maryję Pannę. W sztuce „madonnami” nazywa się obrazy lub rzeźby przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
Magisterium Kościoła
Jezus dal polecenie Apostołom i ich następcom głoszenia wszystkim ludziom Jego nauki (Mt 28,19). Magisterium czuwa nad tym, aby wiara była przekazywana dalej zgodnie z treścią Pisma Świętego i Tradycją Kościoła. Magisterium Kościoła zwane jest również Urzędem Nauczycielskim Kościoła.
Magnificat
Hymn pochwalny wypowiedziany przez Maryję w czasie nawiedzenia jej krewnej Elżbiety (Łk 1,46-55). Magnificat jest codzienną modlitwą Kościoła odmawiana w Nieszporach (Brewiarz. Liturgia Godzin). Często śpiewany także jako pieśń uwielbienia we Mszy św. W Polsce najpowszechniej jest używany przekład tego hymnu, dokonany przez Jana Kochanowskiego.
Magowie
Trzej mędrcy (K+M+B), którzy przybyli z nieznanych krajów do stajenki betlejemskiej, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi (Mt 2,2).
Majowe nabożeństwo
Jest odprawiane przez cały miesiąc maj, ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zostało zapoczątkowane w XVIII wieku przez zakon Jezuitów. W Polsce po raz pierwszy odbyło się ono w kościele św. Krzyża w Warszawie w roku 1852. Nabożeństwo majowe polega na uroczystym odmawianiu lub odśpiewaniu Litanii Loretańskiej. Na wsiach jest ono często odprawiane także przy przydrożnych figurkach (kapliczkach).
Małżeństwo
Nierozerwalna wspólnota życia jednego mężczyzny z jedną kobietą. Jest ono wyrazem ludzkiego pragnienia założenia rodziny, które Bóg przekazał ludziom w akcie stworzenia. Tylko bowiem rodzina zapewnia warunki do prawidłowego wychowania człowieka, a przez to do istnienia ludzkości. Związek małżeński poprzedzony jest ślubem, który u katolików podniesiony jest do godności sakramentu. Mężczyzna i kobieta mówią wobec kapłana i dwóch świadków, swoje „tak”. W ten sposób uroczyście oznajmiają, że będą się wzajemnie kochać i szanować, że wychowają swoje dzieci po chrześcijańsku i będą żyć razem aż do śmierci. Celem małżeństwa jest zrodzenie potomstwa i wzajemna pomoc w dążeniu do świętości, aby dzięki dobremu życiu znaleźć się po śmierci w niebie.
Marek
Niekiedy jest nazywany w Biblii Jan Marek (Dz 12,12;15,37). Był synem Marii, w której domu gromadziła się na modlitwy pierwsza wspólnota chrześcijan w Jerozolimie (Dz 12,12). Marek towarzyszył przez pewien czas Pawłowi i Barnabie w pierwszej podróży misyjnej, po czym wrócił do Jerozolimy (Dz 13,13). Marek jest Ewangelistą, autorem drugiej Ewangelii (Nowy Testament). Powstała ona jako pierwsza z czterech Ewangelii.
Maryja
Matka Jezusa Chrystusa. Imię Maryja wywodzi się z języka hebrajskiego- Miriam, i ma kilka znaczeń, m.in. gwiazda morza, wysokość. Jako córka św. Anny i Joachima pochodziła z Nazaretu, była oblubienicą św. Józefa i krewną św. Elżbiety, matki św. Jana Chrzciciela (Mt 1-2). Została przez Boga wybrana na Matkę Jego Syna, i dlatego zwracamy się do Niej- „Matka Boża”; ze względu zaś na zachowanie dziewictwa (jest to dogmat wiary) przysługuje Jej tytuł Najświętsza Maryja Panna. Z powodu tak wielkiej godności bycia Matką Syna Bożego, Bóg zachował Ją od grzechu pierworodnego (Niepokalane Poczęcie NMP). Maryja jest największą ze wszystkich świętych.
Mateusz
Jego pierwotne imię brzmiało Lewi (Mk 2,14). Był celnikiem w Kafarnaum. Jezus powołał go do grona Apostołów (Mt 9,9); od tej chwili przybrał imię Mateusz. Jest jednym z Ewangelistów i autorem pierwszej Ewangelii (Nowy Testament). Chciał w niej przede wszystkim udowodnić, że Jezus jest obiecanym przez Boga Mesjaszem.
Matka Boża
Maryja ze względu na to, że urodziła Jezusa, Syna Bożego nazywana jest Matką Bożą. Natura ludzka otrzymana od Najświętszej Maryi Panny połączona jest w Chrystusie z naturą Boską w jednej Osobie Syna Bożego. Maryja opiekowała się Jezusem w czasie Jego dzieciństwa (Łk 2,41-50) i towarzyszyła Mu od początku publicznej działalności (J 2,1-12), aż do chwili śmierci na krzyżu (J 19,25-27), kiedy to św. Jan Apostoł (reprezentujący wszystkich ludzi) otrzymał Maryję za Matkę. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Maryja wspierała swoja obecnością uczniów Jezusa (Dz 1,4). Jako Matka Boża została wzięta z ciałem i duszą do nieba i tam ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi (Ap 12;1). Będąc nieustannie przed obliczem Boga wstawia się za nami, jako nasza Matka.
Meczet
Świątynia muzułmańska. Przy większych meczetach budowane są także wieże, zwane minaretami. Islam.
Medalik
Metalowy krążek z wizerunkiem Chrystusa Pana, Najświętszej Maryi Panny, świętych lub symboli chrześcijańskich, noszony na szyi.
Mesjasz
(Hebrajskie słowo masziah znaczy: namaszczony)
W Starym Testamencie było to określenie dla namaszczonego i poświęconego króla. Później zaczęto go używać także w stosunku do oczekiwanego zbawiciela. Ludzie towarzyszący Jezusowi widzieli w Nim Mesjasza, Zbawiciela świata (J 1,41;4,25); był On „namaszczony Duchem Świętym” (Iż 61,1; Łk 4,18). Greckim słowem na określenie Mesjasza jest Chrystus.
Męczennik
Jest to chrześcijanin, który został umęczony i zabity z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich (8,1 i 8,3) znajduje się opis śmierci św. Szczepana, ukamienowanego za wiarę; jest on pierwszym męczennikiem. Jego święto obchodzimy 26 grudnia. (Rok kościelny). Wszyscy Apostołowie, oprócz Jana ponieśli śmierć męczeńską.
Męka Pańska
Jest to opis cierpienia i śmierci Jezusa zawarty w Ewangeliach (Mt 26-28). W Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek jako Ewangelię odczytuje się Mękę Pańską (Pasja). Mogą ją czytać lektorzy z podziałem na role.
Miejsce pielgrzymkowe
Miejsce, w którym dokonały się szczególne religijne wydarzenia lub znajdują się święte, słynące łaskami obrazy czyli wizerunki. Miejsca te są często nawiedzane przez pielgrzymki chrześcijan. Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe to: Ziemia Święta, a także Lourdes, Fatima i Jasna Góra.
Miłość
Sens, wartość i wielkość miłości, doświadczamy najpierw dzięki rodzicom, a potem w kontaktach z bliźnimi. Człowiek nie może żyć bez miłości, nie mógłby bez niej właściwie się rozwijać. Miłość ku drugiemu człowiekowi, rodzi w sercu pragnienie, aby mu wiele ofiarować, lecz także przyjmować wyrazy miłości od niego. Jezus podarował nam siebie całego, dając swoje życie z miłości do ludzi (1J 4,10-16). Miłość jest największym przykazaniem ustanowionym przez Boga.
Miłość nieprzyjaciół
W modlitwie Ojcze Nasz mówimy: „odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Chrystus uczył nas tego przykazania i wyraźnie powiedział, jak winniśmy się zachowywać wobec bliźnich. Żyjemy wśród ludzi, którzy czasami mogą sprawić nam przykrość raniąc nasze uczucia. Wtedy nie powinniśmy nosić wobec nich gniewu, lecz wybaczyć im i być dla innych dobrymi. Chrystus powiedział „kochajcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Bóg także jest dobry dla nas i kocha nas, chociaż Go zasmucamy grzechami.
Misje
(Od łacińskiego słowa missio= posłanie)
Jezus dał Apostołom polecenie, aby szli do wszystkich narodów świata, nauczając i chrzcząc ludzi w Imię Trójcy Przenajświętszej (Mt 28,19). Od czasów Apostoła narodów św. Pawła Kościół, aż po dziś dzień spełnia to zadanie, głosząc wszędzie Ewangelię. Dzięki temu na przestrzeni wieków, wiara chrześcijańska dotarła do wszystkich zakątków świata.
Misjonarze
Kapłani, zakonnicy, zakonnice oraz świeccy, którzy na polecenie Kościoła głoszą wiarę chrześcijańską nie znającym Chrystusa narodom lub tam gdzie Kościół jest jeszcze w pełni niezorganizowany oraz organizacyjnie słaby (np. brak powołań, brak rodzimej hierarchii kościelnej).
Modlitwa
Jest to moja odpowiedź na miłość Boga. Jest to trwanie w obecności Boga, myślenie o Nim, uwielbianie Go; rozmowa z Ojcem w Niebie, wsłuchiwanie się sercem, jaka jest Jego wola. W modlitwie możemy korzystać z gotowych tekstów jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Psalmy i innych zawartych w modlitewnikach; bardzo ważna jest także modlitwa własnymi słowami. Są różne formy modlitw: błagalna, dziękczynna, pochwalna, wielbiąca Boga (Chwała) i przebłagalna za grzechy.
Modlitwa Pańska
Ojcze Nasz.
Modlitwa Powszechna
Nazywana również modlitwą wiernych. Jest to szczególna forma modlitwy błagalnej. Zanoszą ją do Boga wierni obecni na Mszy św. Następuje ona po Ewangelii lub homilii w dni powszednie i po wyznaniu wiary w niedziele i święta. W modlitwie tej prosimy w różnych potrzebach Kościoła, w intencjach społecznych za chorych i cierpiących, zmarłych, obecnych na Mszy św. itp.
Monoteizm
Wiara i rozumne przekonanie, że istnieje Jeden Osobowy Bóg, Stworzyciel świata. Przeciwieństwem monoteizmu jest politeizm.
Monstrancja
(Łacińskie słowo monstrare znaczy pokazywać)
Przedmiot ze szlachetnego metalu (najczęściej ze złota), w którym umieszczona jest Hostia, ukazywana wiernym w czasie nabożeństw lub procesji. Zwyczaj ten pochodzi z XIII wieku. Na co dzień Najświętszy Sakrament jest schowany w tabernakulum.
Msza święta
Zwana także Eucharystią, jest zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa (Łk 22,19-20) dziękczynnym i uroczystym uobecnieniem Jego ofiary życia, śmierci i zmartwychwstania. (Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa). Sprawując Mszę św. Kościół czyni to, co uczynił Jezus, ofiarując siebie za zbawienie świata. Na Mszę św. składają się części:
I Obrzędy wstępne
- śpiew na wejście
- pozdrowienie
- akt pokuty
- Panie zmiłuj się (Kyrie eleison)
- Chwała na wysokości
- modlitwa dnia (kolekta)
II Liturgia Słowa
- pierwsze czytanie
- psalm responsoryjny
- drugie czytanie
- aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia
- homilia
- wyznanie wiary
- modlitwa powszechna
III Liturgia Eucharystii
- przygotowanie darów
- modlitwa nad darami
- modlitwa eucharystyczna (prefacja, Święty (Sanctus, Sanctus), przeistoczenie)
- Komunia św. (Ojcze Nasz, znak pokoju, Baranku Boży, Komunia św., pieśń na dziękczynienie)
- modlitwa po Komunii św.
IV Obrzędy zakończenia
- błogosławieństwo
- pieśń na wyście
Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Kościół sprawuje ją w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożywał wraz z Apostołami przed śmiercią. Dał im wówczas polecenie, aby tę Ucztę Wieczerzy sprawowali na Jego pamiątkę ( łk 22, 19 – 20).
Mszał
Księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne modlitwy celebransa wykorzystywane podczas sprawowania Eucharystii.
Muzułmanie
Wyznawcy Islamu.Nabożeństwo
1. Uwielbienie Boga i oddanie Mu należnej czci.
2. Wspólne modlitwy i śpiewy (oprócz Mszy św.) np. Nabożeństwo Słowa Bożego, Nabożeństwo Majowe, Nabożeństwo Różańcowe czy Nabożeństwo Pokutne.
3. Cecha modlitwy polegająca na tym, że odmawia się ją gorliwie, uważnie i ze skupieniem.
4. Umiłowanie i dyspozycja do gorliwego spełnienia pewnych praktyk religijnych, np. nabożeństwo do Matki Bożej, św. Józefa, itp.
Nabożeństwo Pokutne
Wierni uczestniczący w Nabożeństwie Pokutnym wzywani są poprzez Słowo Boże do nawrócenia. We wspólnym wyznaniu grzechów proszą Boga o ich odpuszczenie. Nabożeństwo Pokutne nie gładzi grzechów ciężkich. W tym wypadku niezbędny jest sakrament pokuty. W czasie takiego nabożeństwa często jest możliwość indywidualnej spowiedzi.
Nadzieja
Nadzieja jest jedną z trzech cnót Boskich (obok wiary i miłości) a odnosi się do tego, czego oczekujemy. Nadzieja chrześcijanina jest zwrócona ku Bogu. Oczekuje on przyszłego życia, które trwa dalej po śmierci, w radości i pokoju (Rz 8,24;15,13) oraz zmartwychwstania ciał.
Najświętsza Ofiara
Msza św. Eucharystia.
Najświętszy Sakrament
Określenie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Najświętszy Sakrament został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Chrystus staje się obecny poprzez słowa przeistoczenia wypowiadane przez kapłana w czasie Mszy św. i jest przez nas przyjmowany w Komunii św.
Największe przykazanie
Jezus mówi: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne i brzmi: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,37;Mk 12,29-31;Łk 10,27).
Namaszczenie chorych
Namaszczenie chorego przez kapłana olejem chorych. Kapłan pozdrawia chorego i odmawia z nim akt pokuty (albo chory spowiada się); następnie odmawia modlitwę i namaszcza czoło i ręce. Namaszczenie jest umocnieniem dla chorego, uświadomieniem mu, że nie jest w chorobie i cierpieniu sam, lecz jest z nim wspierający go Pan Bóg. Już Apostoł Jakub wskazywał w swoim liście (5,14) na potrzebę i wartość namaszczenia chorych. Czasami błędnie nazywane jest ostatnim namaszczeniem.
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
W dniu 8 września Kościół świętuje narodzenie Maryi, Matki Jezusa, której rodzicami byli Joachim i Anna. Święto to znane jest w Kościele już od V wieku w Jerozolimie.
Naśladowanie Jezusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24;Mk 8,24;Łk 9,23). Naśladowanie Jezusa nie jest łatwe, wymaga wielu wyrzeczeń i ofiar, ale prowadzi do odnalezienia sensu życia i czyni człowieka szczęśliwym.
Natchnienie
Do napisania Biblii Bóg wybrał ludzi. Posłużył się ich zdolnościami. Ten bezpośredni wpływ Boga na myśli ludzkie nazywa się natchnieniem.
Nawrócenie
1. Zawrócenie ze złej drogi, drogi grzechu, zerwanie z nim i wejście na drogę, która wiedzie do Boga, np. powrót (nawrócenie) Syna marnotrawnego (Łk 15,18)
2. Porzucenie wyznawanych dotąd błędów i opowiedzenie się za prawdą.
Nazaret
Miasteczko w Galilei, w Izraelu. Tu mieszkali Maryja- Matka Jezusa i Józef, Jego opiekun. W tym mieście miało miejsce zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-38) i tu Jezus spędził swoje dzieciństwo (Łk 2,39-40,51).
Niebo
1. Firmament, (sklepienie niebieskie) na którym widoczne jest słońce, księżyc i gwiazdy (Rdz 1,8).
2. Biblia mówi o niebie, jako mieszkaniu Boga (Mt 5,16) i miejscu, w którym my także winniśmy się znaleźć, aby być blisko Boga (Kol 1,5)
3. Królestwo niebieskie.
Niedziela
W Kościele pierwotnym, czyli do III wieku po Chrystusie, ten dzień nosił nazwę „Dzień Pański”. Nazwano go tak, ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Chrystus. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Świętowanie w niedzielę jest wyrazem naszej wiary, że przez zmartwychwstanie Jezusa otrzymaliśmy, nowe życie, czyli łaskę, dzięki której staliśmy się na nowo przyjaciółmi, dziećmi Boga. Niedziela wyraża również naszą nadzieję, iż po śmierci żyć będziemy dalej z Bogiem (zmartwychwstanie ciał). To wszystko sprawia, że należy święcić niedzielę, tzn. uczestniczyć we Mszy św. i nie podejmować niekoniecznych prac ciężkich („Pamiętaj, abyś dzień święty święcił- trzecie przykazanie Boże).
Niedziela Palmowa
Jest to niedziela przed Wielkanocą, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Nazwa jej związana jest z pamiątką wydarzenia uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, w czasie którego rzucano na drogę, pod nogi Jezusa, gałązki palmowe (Mt 21,1-11;J 12,12-15). Dlatego zgodnie z tradycją, w tym dniu przynosimy palmy, które zostają poświęcone. W tym dniu odczytywana jest Ewangelia o Męce Pańskiej. Dlatego ta niedziela nosi tez nazwę Męki Pańskiej.
Niepokalane Poczęcie NMP
Według nauczania Kościoła Maryja od samego początku życia była bez grzechu pierworodnego i nigdy nie popełniła żadnego grzechu. Bóg obdarzył ją takim przywilejem, gdyż została wybrana na Matkę Jezusa. Prawda ta jest dogmatem. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodzimy 8 grudnia.
Nieszpory
Jest to popołudniowa lub wieczorna modlitwa Kościoła, będąca częścią Liturgii Godzin, mająca miejsce w niedziele i święta (ostatnio nabożeństwo to zanika). Na nieszpory składają się: hymn, psalmy, fragmenty Pisma św., Magnificat oraz Ojcze Nasz. Dla duchowieństwa jest to modlitwa obowiązkowa, przypadająca w godzinach wieczornych.
Noc Zmartwychwstania Pańskiego
Wielkanoc.
Nowenna
(Od łacińskiego słowa novem= dziewięć)
Dziewięciodniowe nabożeństwo, w czasie którego modlimy się o uproszenie łask w jakiejś intencji, często przed jakimś świętem. Również Apostołowie modlili się przez dziewięć dni po Wniebowstąpieniu Chrystusa prosząc Boga o Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,14). Wielką nowenną nazwano w Polsce dziewięć lat modlitw przed obchodami rocznicy tysiąclecia chrztu Polski (1966).
Nowicjat
(Łacińskie słowo novicius znaczy nowy)
Jest to wstępny okres formacji, który muszą przejść kandydaci do zakonu lub zgromadzenia zakonnego. Przygotowuje on bezpośrednio do złożenia ślubów zakonnych. Celem jego jest głębsze poznanie wybranego zgromadzenia i upewnienie się co do słuszności wybranej drogi. Osoby będące w nowicjacie mieszkają razem pod opieką oddelegowanej z zakonu osoby zwanej mistrzem (lub mistrzynią) nowicjatu. Najczęściej nowicjat trwa rok lub dwa lata. Często jest poprzedzony kandydaturą lub postulatem.
Nowy Testament
Druga część Biblii. Nowy Testament napisany został w pierwszym wieku po narodzeniu Jezusa, składa się z 27 ksiąg. Niektórzy z autorów tych ksiąg znali Jezusa osobiście, inni zaś otrzymali informacje od Apostołów. Nowy Testament został napisany pod natchnieniem Ducha Świętego.

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 100% [1 Głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Żadnych głosów]
Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Losowy cytat
"Każdy człowiek jest Jezusem w Jego ubogim przebraniu". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd