WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU!
Dodane przez r_edyta dnia 15.12.2017
Czas podsumować dwie JESIENNE KWESTY, w których rokrocznie wolontariuszami są przedstawiciele Ogniska Misyjnego. Obie kwesty przeprowadzone zostały przy KOŚCIELE PARAFIALNYM w ramach OGÓLNOPOLSKICH DNI:
1) SOLIDARNOŚCI...
Rozszerzona zawartość newsa
Czas podsumować dwie JESIENNE KWESTY, w których rokrocznie wolontariuszami są przedstawiciele Ogniska Misyjnego. Obie kwesty przeprowadzone zostały przy KOŚCIELE PARAFIALNYM w ramach OGÓLNOPOLSKICH DNI:
1) SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM,
2) MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE.

Pierwsza z nich miała miejsce 12 listopada 2017 r. i przyłączyło się do niej 24 przedstawicieli Ogniska Misyjnego. W tym dniu kwestowali: Joanna Szarek, Natalia Staniszewska, Karolina Rusztowicz, Aleksandra Krajewska, Emilia Podgórska, Wiktor Woliński, Maria Kozik, Wiktoria Gadzała, Katarzyna Czech, Greta Wojdyła, Weronika Madejczyk, Paweł Rączka, Ernest Kuchta, Karolina Kuźniarowicz, Julia Tutro, Anna Witalis, Dawid Szczepanik, Mikołaj Malinowski, Anna Madejczyk, Kinga Karajewska, Emilia Nowak, Paweł Szczyrba, Radosław Szpak.
Dzięki ofiarności parafian zebrano kwotę 2707,98 zł, którą przeliczyła komisja w składzie: Ks. Proboszcz Jan Sabat, Katarzyna Filipek, Paweł Krajewski, Kinga Krajewska, Paweł Rączka.
Druga kwesta przeprowadzona została 10 grudnia 2017 r. W tym dniu Kościół w Polsce obchodził 18 DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Ofiarność parafian zaowocowała sumą 2693,30 zł, którą przeliczyła komisja w składzie: Ks. Proboszcz Jan Sabat, Katarzyna Filipek, Paweł Krajewski, Kinga Krajewska, Mikołaj Malinowski, Paweł Rączka, Aleksandra Krajewska. Wolontariatu podjęli się: Natalia Sztaba, Gabriela Merkwa, Karolina Rusztowicz, Aleksandra Krajewska, Emilia Podgórska, Wiktor Woliński, Wiktoria Gadzała, Katarzyna Czech, Julia Fryc, Anna Madejczyk, Dawid Szczepanik, Paweł Szczyrba, Patrycja Drzymalska, Maria Kozik, Emilia Nowak, Radosław Szpak, Anna Witalis, Mikołaj Malinowski, Mikołaj Kapitan, Paweł Rączka.
Nad przebiegiem obu kwest czuwał Opiekun Ogniska.
SERDECZNE "BÓG ZAPŁAĆ" kierujemy do:
- OFIARODAWCÓW, którzy mimo coniedzielnych zbiórek nie pozostają obojętni na potrzeby bliźnich i dzielą swoje oszczędności tak by każdy potrzebujący czuł wsparcie.
- WOLONTARIUSZY za bezinteresowność, poświęcony czas i obowiązkowość. Wielu z nich, kwestując na jednej, już rezerwuje miejsce na kolejną zbiórkę.
- KOMISJI podliczającej (Zebrane pieniądze z obu kwest przekazuje dalej Ks. Proboszcz)
- Nowo „mianowanego szalonego fotografa” Aleksandry Krajewskiej za pamiątkowe fotki z powyższych zbiórek.
W obliczu tylu kwest i potrzeb jakie niesie każda zbiórka finansowa szczodrość OFIARODAWCÓW nie przestaje nas zaskakiwać. A chęć bezinteresownej pomocy ze strony dzieci i młodzieży wciąż buduje i utwierdza w przekonaniu, że „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.