KONKURS "PRACA POLSKICH MISJONARZY"
Dodane przez r_edyta dnia 24.03.2017
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera zapraszają dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie zainspirowanym pracą polskich misjonarzy. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie...
Rozszerzona zawartość newsa
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera zapraszają dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie zainspirowanym pracą polskich misjonarzy. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie:
- rysunku,
- komiksu,
- krótkiego opowiadania.

Cel konkursu:
1. Przybliżenie życia i pracy polskich misjonarzy.
2. Rozbudzanie uzdolnień artystycznych i literackich.
3. Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.
2. Uczestnikami konkusru są uczniowie szkół podstawowych.
3. uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4, wykorzystując dowolne techniki. Komiks oraz prace literackie nie powinny przekraczać 1 strony A4.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
5. Pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia, wiekiem oraz adresem szkoły.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja 2017 r. podczas Misyjnej Majówki.
7. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 6 - 9 lat oraz 10 - 13 lat.
8. W ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
- technika pracy,
- pomysłowośc,
- orginalność,
- estetyka.

Termin składania prac:
1. Prace konkursowe nalezy składać do 1 maja 2017 r. u Sióstr Klawerianek w Krośnie.