Ricardo
Dodane przez karolina992 dnia 07.08.2009

15.06.2007 roku opiekunka grupy w imieniu Ogniska Misyjnego podpisała DEKLARACJĘ pomocy dla dzieci w Afryce ( w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa). Po miesięcznym oczekiwaniu otrzymaliśmy kod ofiarodawcy i dn. 25 lipca 2007 r. dokonano wpłaty na konto MAITRI (za 3 miesiące).
05.11. 2007 przesłano nam zdjęcie i formularz informacyjny dziecka, które Opatrzność Boża powierzyła naszej opiece. Kwestionariusz osobowy zawiera imię i nazwisko dziecka, jego życiorys, potrzeby oraz perspektywy na przyszłość. Ponadto są informacje o rodzicach, aktualnej sytuacji rodziny, warunkach zamieszkania.Ricardo to chłopiec, dla którego p. Edyta Rączka i Ognisko Misyjne w Kołaczycach są RODZICEM ZASTĘPCZYM.
"Urodzony w 1999 roku. Pochodzi z Kamerunu. Mieszka w Ndelele. Ricardo to bardzo pracowity chłopiec. Na swój wiek jest jednak mały i zbyt szczupły. Wieczne niedożywienie i choroby bardzo go osłabiają. Sam musi dbać o siebie, sam pierze swoje ubrania, sprząta koło domu i w domu, choć jako dziecko potrzebuje pomocy, której niestety nie otrzymuje, bo w domu nie ma dorosłych. Brak wody (studnia jest dość oddalona od domu) sprawia, że dziecko jest po prostu brudne, co jest przyczyną częstych chorób skóry, robaczyc i innych. Włącza się do pracy w polu, bo rodzice sami nie dają rady wyżywić całej, licznej rodziny i zabierają do pracy niektóre dzieci. Sprawia to, że chłopiec ma niewiele czasu i siły na naukę. Szkoła i praca wypełniają mu cały dzień, a po męczącym dniu myśli tylko o tym, aby coś zjeść i iść spać". (więcej szczegółów na temat chłopca w KWESTIONARIUSZU OSOBOWYM SIEROTY do wglądu w salce katechetycznej --> segregator: ADOPCJA SERCA)

Nasza opieka nad chłopcem trwa już od lipca 2007 roku. Początkowo miesięczna składka na utrzymanie i szkołę wynosiła 15 dolarów USD + 3 złote na administrację. Od 1 stycznia 2008 roku wynosi 13 Euro (w tym 1 Euro na koszty administracyjne). Nie zmieniły się zasady obliczania składki (sprawdzamy kurs kantorowy, mnożymy wartość 1 Euro przez wysokość składki i tak otrzymaną kwotę w złotówkach zaokrąglamy w górę do pełnej złotówki).

Od roku 2012 Ricardo uczestniczy w programie SZKOŁY ŚREDNIEJ. Programem objęta jest młodzież ucząca się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to 17 Euro, z przeznaczeniem na opłaty szkolne i ubrania.

Kopie dowodów wpłat oraz roczne potwierdzenia z MAITRI są do wglądu w segregatorze ADOPCJA SERCA.
Niżej podajemy kwoty, które zostały przekazane na potrzeby naszego adopcyjnego chłopca:
- Rok 2007 -->150 zł + 150 zł
- Rok 2008 -->500 zł (wpłata dokonana w grudniu poprzedniego roku) + 200 zł
- Rok 2009 -->210 zł + 200 zł + 354 zł
- Rok 2010 --> 800 zł
- Rok 2011 --> 800 zł
- Rok 2012 --> 880 zł
- Rok 2013 --> 800 zł
- Rok 2014 --> 900 zł

Pieniądze te zbieramy w czasie akcji prowadzonych przez grupę np. Loterie Fantowe, Kolędnicy Misyjni, sprzedaż własnoręcznie wykonanych zakładek oraz indywidualne ofiary z własnych wyrzeczeń.

/Opracowanie i montaż - Opiekun Grupy/