Europa
Dodane przez karolina992 dnia 18.11.2007


EUROPA


NAZWA
Nazwa „Europa” pochodzi z języka greckiego. Po raz pierwszy użył jej historyk grecki – Herodot – ponad 400 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Tą nazwą określał obszary leżące na północ od Grecji.

POŁOŻENIE
Europa jest jedna z 6 części Ziemi. Pod względem wielkości zajmuje przedostatnie miejsce wśród pozostałych kontynentów. Jej obszar wynosi ponad 10 mln km². Wliczone są już w to wyspy i półwyspy, które stanowią znaczną część kontynentu – prawie 30%. Odległość pomiędzy najdalszymi punktami wschodu i zachodu wynosi 5600 km, a z północy na południe 4200 km. Europa jest najniżej położonym kontynentem – jej średnia wysokość wynosi 340m n.p.m.

JĘZYK
Aż 95% ludzi mówi językami z grupy romańskiej, słowiańskiej i germańskiej. W sumie w Europie używa się prawie 80 języków, ponieważ żyje tu obok siebie wiele narodowości. Jest to wiec nie tylko mozaika różnych języków, ale też różnych kultur i społeczności.

LUDNOŚĆ
Na kontynencie tym żyje około 800 mln ludzi. Stanowi to tylko 13% ludności świata. Liczba ta wciąż się jeszcze zmniejsza.

PRZYRODA
Europa jest podzielona na kilka stref. Występuje tu strefa polarna porośnięta tundrą, strefa zimna z tajgą, strefa lasów liściastych zrzucających liście na zimę, strefa umiarkowana ze stepami oraz strefa śródziemnomorska z roślinnością twardolistną. Najdalej na północy położona jest strefa polarna. Dalej na południe występuje strefa porośnięta lasami szpilkowymi – tajga. Strefę przejściową miedzy tundrą a tajgą stanowi lasotundra. W tajdze rosną głównie świerki zwyczajne i sosny zwyczajne oraz brzozy. największa cześć kontynentu zajmują lasy liściaste. Przejście miedzy tajgą a tymi lasami stanowią lasy mieszane. Lasy liściaste różnią się składem drzew w różnych częściach Europy. Najważniejszymi drzewami są: dęby, graby, wiązy, klony, lipy i buki. Lasy liściaste przechodzą stopniowo poprzez lasostep w strefę zwaną stepem. Na południowych krańcach Europy rozwijają się roślinność twardolistna.
W tajdze z ptactwa występuje głuszec, sójka, orzechówka oraz kilka gatunków sów. W lasach ptaki reprezentują wróble, dzięcioły oraz drapieżny jastrząb, myszołów i puszczyk.
W europejskiej tundrze można spotkać renifera, zająca bielaka, leminga, niedźwiedzia polarnego, gronostaja. Tajgę zamieszkują: łoś, jeleń, sarna, niedźwiedź brunatny, ryś i wilk. W lasach żyją: jeleń, sarna, dzik, borsuk, niedźwiedź brunatny, kuna, żbik, lis, zając oraz wiewiórka. Na południowych krańcach Europy występują: daniel, muflon. Regon ten jest ojczyzną królika.

RELIGIA
Europa jest najbardziej chrześcijańską częścią świata. Prawie połowa ludności należy do Kościoła rzymsko – katolickiego, 25% do protestanckiego, a 10% do prawosławnego.

CIEKAWOSTKI

Europa posiada wiele wspaniałych i cennych zabytków. Historia niektórych z nich sięga bardzo, bardzo dawnych czasów. Oto niektóre z nich: Akropol, Koloseum, Bazylika św. Piotra, Wawel, Wersal, wieża Eiflla.

Najwyższy szczyt: Mont Blanc, Francja – 4810 m.

Najdłuższa rzeka: Wołga – 3530 km.

Największe miasto: Moskwa.

Największe obszarowo państwo: Rosja.

Opracowały: Iza Szufnara i Monika Wojciechowska (Gr. ŻÓŁTA)